ഒമാനിലെ ഫാർമസി കമ്പനിയിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്

ഒമാനിലെ ഫാർമസി കമ്പനിയിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫാർമസിസിസ്റ്റ്, മെഡിക്കൽ റപ്രസന്റേറ്റീവ്, സെയിൽസ് മാനേജർ, എച്ച് ആർ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്, പ്രൊഡക്ട് മാനേജർ, റീട്ടെയിൽ ഫാർമസി മാനേജർ, സിസ്റ്റം അഡ്മിൻ എന്നിവരെയാണ് ആവശ്യം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 9645229557, 9645330419.
ഉദ്യോഗാർഥികൾ ബയോഡാറ്റകൾ
[email protected]

എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ അയക്കുക.

 

ജോലിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

Pharmacist:

Job Description:
Dispense drugs as per prescriptions received.
Takes care of the stock in the respective area like maintenance of the inventory, movement of short expiry drugs, intimate to the Head of stores.
Checking the material received from pharmacy main stores with batch id & expiry.
Physical verification of stocks must be conducted periodically.
To control over the stocking of inventory.
Constant monitoring of inventory using fifo techniques & constant vigil on near expiry drugs.
To identify non-moving drugs and discuss with in charge in order to take corrective actions.
To meet quality standards by maintaining quality indicators for the department.
Follow safe dispensing practices.
Any other work assigned by the Management from time to time.

Candidate Requirements:

Candidate should be a bachelor’s in pharmacy.
Candidate must have passed Prometric with minimum score 65% .
Candidate should have minimum 3 years of experience in retail pharmacy.
Candidate with dataflow report completed will be preferred.
Candidate should be fluent in English and Hindi. Arabic will be added advantage.

Salary and Benefits:

Monthly Basic Salary = 400 (Four Hundred Omani Riyal only).
Monthly Overtime allowance =50 (Fifty Omani Riyal only).
Accommodation will NOT be included.
Medical facilities will be given in our clinics.
One-month paid leave will be granted upon completion of 12 month of service.
Two-way air ticket once in a year. (Maximum 120 Omani riyal).
Duty timings will be nine hours per day.
Contract of two year will be applicable which will be renewed upon mutual agreement.
Probation period of six months will be applicable during which candidate performance will be assessed.
Weekly Friday off.

Medical Representative:

Job Details:
Candidate will be responsible to promote pharmaceutical products to doctors
Managing the sales & marketing operations with focus sales growth
Consistently achieve the territory targets as assigned
Generate prescription from doctors through regular visits
Maintain and develop customer relationship
Maintain coverage and compliance as per company norms
Sustain and develop scientific knowledge of the products assigned
Maintain call average as per company norms.
Ensure proper implementation of marketing and scientific inputs
Update Daily Call Report as per company norms
Capture market feedback from customers on a regular basis and provide inputs to PM team
Development for enhancing brand awareness

Candidate Requirements:
Candidate should be Young & Dynamic.
Good Communication Skill in English, Innovative, Target Driven.
Qualification:-B. Pharma is must.
Candidate must have passed Prometric with minimum score 65% .
Candidate with dataflow report completed will be preferred.
Minimum three years and above experience in reputed MNC company.
Must have pleasant personality, energetic, persuasive skills, patient, hard worker, team player.

Salary and Benefits:

Monthly Basic Salary = 400 (Four Hundred Omani Riyal only).
Monthly HRA =225 (Two Hundred Twenty-Five Omani Riyal only)
Telephone Allowance=25 (Twenty-Five Riyal Only).
Outstation Allowance will be provided based on the visit.
Vehicle will be provided, and Petrol Charges will be on behalf of the company.
Medical facilities will be given in our clinics.
One-month leave will be granted upon completion of 12 month of service.
Two-way air ticket once in one year. (Maximum 120 Omani riyal).
Probation period of Six months will be applicable, upon completion will be eligible for permanent position. If the candidate underperforms during this probation period in the assigned Job will be eligible for termination with 30 days’ notice period.
Two days weekly off.

 

Sales Manager: 

Job Details:

Motivating the sales team and increasing the sale of the company
Initiate partnerships with new accounts and actively managing existing relationships.
Conduct promotional events/marketing activities to develop new contacts and increase the sale.
Sustaining and growing the relationships which translate to a growth in revenue for the company.
Manage the sales administration function, operational performance reporting, streamlining processes and systems wherever possible.
Meet your monthly revenue targets and close new business deals by coordinating the requirements, negotiating contracts, and integrating partner needs with business operations.
Strong time management skills and the ability to prioritize to meet daily, weekly, and long-term requirements and goals
Attention to detail and ability to critically think through and resolve problems.
Should be able to handle potential clients when on the field as the first in command.
Keep partner satisfaction at the core of every touch point with the partner.

Candidate Requirements:
Candidate should be Young & Dynamic.
Good Communication Skill in English, Innovative, Target Driven.
Qualification:-Any graduate. MBA with marketing will be preferred. .
Minimum three years and above experience as second line manager in reputed MNC company.
Must have pleasant personality, energetic, persuasive skills, patient, hard worker, team player.
Should have proven track record of handling sales team with sustained increase of sale.
Must have experience in medical industry.

Salary and Benefits:

Monthly Basic Salary = 500(Five Hundred Omani Riyal Only).
Monthly HRA =225 (Two Hundred and Twenty-Five Omani Riyal only)
Telephone Allowance=25 (Twenty-Five Riyal Only).
Outstation Allowance will be provided based on the visit.
Vehicle will be provided, and Petrol Charges will be on behalf of the company.
Medical facilities will be given in our clinics.
One-month leave will be granted upon completion of 12 month of service.
Two-way air ticket once in one year. (Maximum 120 Omani riyal).
Probation period of Six months will be applicable, upon completion will be eligible for permanent position. If the candidate underperforms during this probation period in the assigned Job will be eligible for termination with 30 days’ notice period.
Two days(Friday and Saturday) weekly off.

HR Executive:

Job Details:
Consults with line management, providing HR guidance when appropriate.
Manages and resolves complex employee relations issues. Conducts effective, thorough and objective investigations.
Provides day-to-day performance management guidance to line management (e.g., coaching, counselling, career development, disciplinary actions).
Works closely with management and employees to improve work relationships, build morale, and increase productivity and retention.
Provides HR policy guidance and interpretation.
Develops contract terms for new hires, promotions and transfers.
Identifies training needs for business units and individual executive coaching needs.
Provides inputs to Payroll for Exit, New Joined, transferred cases etc
Manages & Publish attendance report for field employees of the region

Candidate Requirements:
Candidate should be Young & Dynamic.
Desirable, Proven, experience of at least 3-5 years in any reputed MNC company.
Excellent communication skills (Written & Verbal), Highly energetic.
Qualification: MBA with HR& Finance specialization is preferred
Must have pleasant personality, energetic, persuasive skills, patient, hard worker, team player.

Salary and Benefits:
Monthly Basic Salary =250 OMR(Two Hundred and fifty Omani Riyal Only)
Monthly Overtime allowance = 50 OMR (Fifty Omani Riyal Only)
Accommodation will NOT be included.
Medical facilities will be given in our clinics.
One-month paid leave will be granted upon completion of 12 month of service.
Two-way air ticket once in a year. (Maximum 120 Omani riyal).
Duty timings will be nine hours per day.
Contract of two year will be applicable which will be renewed upon mutual agreement.
Probation period of six months will be applicable during which candidate performance will be assessed.
Weekly Friday off.

 

Product Manager:

Job Description:
Responsible for the design, market survey and market analysis of the new product which company plans to uptake.
Tactical Plan design and Execution: Developing and successfully implementing a business plan that is aligned with the corporate strategy to deliver revenue goal for our product line. This includes sales strategies, tactics to promote awareness of products as well as working collaboratively with market segment colleagues (e.g., marketing communications, seminars, user meetings, representation at relevant meetings and tradeshows).
Strategic sales Development: Providing guidance and support to the sales team with the development/implementation of their regional business plan and ensuring that these business plans are aligned with business goals and objectives.
Market Trend Analysis: Spotting trends in the market and communicating these to the corporate product marketing group. Fully understand, maintain and report on competitive products and positioning.
Support of Sales Managers, sales team: Maintaining regular dialogue and assisting with the activities of the sales managers and the sale team for tactical solutions promotion, as well as, post-sales customer satisfaction.

Candidate Requirements:
Minimum of bachelor’s degree in pharmacy with MBA is preferred or MBA also eligible.
Minimum 3-4 years of experience as product manager in the reputed pharmaceutical industry
Proven ability to develop and execute business plans.
Excellent interpersonal skills, communicate effectively, drive execution, foster innovation, focus on the customer, collaborate with others, and solve problems creatively
Maintain professional internal and external relationships that meet company core values
Proactively establish and maintain effective working team relationships with all departments
Self-motivated with the ability to flexibly respond to changing demands

Salary and Benefits:
Monthly Basic Salary = 400 (Four hundred Omani Riyal Only)
Monthly HRA =200 (Two Hundred Omani Riyal only)
Accommodation will NOT be included.
Medical facilities will be given in our clinics.
One-month paid leave will be granted upon completion of 12 month of service.
Two-way air ticket once in a year. (Maximum 120 Omani riyal).
Duty timings will be nine hours per day and Weekly Friday off.
Contract of two year will be applicable which will be renewed upon mutual agreement.
Probation period of six months will be applicable during which candidate performance will be assessed.
Retail Pharmacy Manager:

Job Details:
Motivating the pharmacists and increasing the sale of the pharmacies assigned.
Meet your monthly revenue targets and close new business deals by coordinating the requirements, negotiating contracts, and integrating partner needs with business operations.
Maintain the stock in the pharmacies and boosting the sale of pharmacies
Managing the pharmacy license, Pharmacist license, Municipality license, fire license renewals duly on time.
Managing the leave schedules of the Pharmacists and also maintain the opening hours of the pharmacy as per schedule decided by the management.
Should be able to handle potential clients when on the field as the first in command.
Keep partner satisfaction at the core of every touch point with the partner.
Strong time management skills and the ability to prioritize to meet daily, weekly, and long-term requirements and goals
Attention to detail and ability to critically think through and resolve problems
Must have experience in medical industry.

Candidate Requirements:
Candidate should be Young & Dynamic.
Good Communication Skill in English and Hindi, Innovative, Target Driven.
Qualification:-B. Pharma is must.
Candidate must have passed Prometric with minimum score 65% .
Candidate with dataflow report completed will be preferred.
Minimum three years and above experience in reputed MNC company.
Must have pleasant personality, energetic, persuasive skills, patient, hard worker, team player.

Salary and Benefits:

Monthly Basic Salary = 450 (Four Hundred and Fifty Omani Riyal Only)
Monthly Overtime allowance for extra one day/per week= 50 (Fifty Omani Riyal Only)
Monthly HRA =150 (One Hundred and Fifty Omani Riyal only)
Medical facilities will be given in our clinics.
One-month paid leave will be granted upon completion of 12 month of service.
Return air ticket once in a year. (Maximum 120 Omani riyal).
Contract of two year will be applicable which wil be renewed upon mutual agreement.
Probation period of six months will be applicable during which candidate performance will be assessed.
Weekly Friday off.

System Administrator:

Job Details:

Good knowledge in LAN/WAN Concepts.
Should have worked with Windows, Linux and Mac OS.
Should have experience in Firewall Management.
Responsible for effective provisioning, installation/configuration, operation, and maintenance of systems hardware, software and related infrastructure.
Troubleshooting network related issues (Both configuration and hardware)
Perform daily system monitoring, availability of all hardware, server resources, systems
Perform regular security monitoring to identify any possible intrusions.
Perform ongoing performance tuning, hardware upgrades, and resource optimization as required.
Configure CPU, memory, and disk partitions as required and maintain operational, configuration, or other procedures.
Apply upgrades on a regular basis, and upgrade administrative tools and utilities. Configure / add new services as necessary.
Should be confident in working independently with good communication skills

Candidate Requirements:
Three years or more experience in any good reputed company or MNC company.
Should have experience in trouble shooting computer issues on daily basis.
Any graduate with specialized in certified computer networking courses.
Requires strong inter-personal and communication skills along with the ability to multi-task and solve problems independently
Able to interact with all levels of management and people with different styles
Able to work in a high pressure and ever-changing environment.

Salary and Benefits:
Monthly Basic Salary = 150 (One Hundred and Fifty Omani Riyal only)
Monthly Overtime allowance for extra one day/per week= 50(Fifty Omani Riyal only)
Bachelor shared accommodation will be provided in the company flats.
Medical facilities will be given in our clinics.
One-month paid leave will be granted upon completion of 12 month of service.
Return air ticket after completion of two-year contract. (Maximum 120 Omani riyal).
Duty timings will be nine hours per day.
Contract of two year will be applicable which will be renewed upon mutual agreement.
Probation period of six months will be applicable during which candidate performance will be assessed.
Weekly Friday off.Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *