ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ സർവകലാശാല ആയി ഗൾഫ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

  • 6
    Shares

രാജ്യാന്തര പരിശീലന / അധ്യാപക സൗകര്യങ്ങൾ, അന്തർദേശീയ സഹകരണവും അംഗീകാരങ്ങളും, അക്കാദമിക്ക്ഹെൽത്ത്സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ളഉയർച്ചയുംപുതിയ കോഴ്‌സുകളുംകോളേജുകളുമെല്ലാംGMU- ന്റെ പ്രശസ്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന അക്കാദമിക വർഷം വിവിധ കോഴ്സുകളിൽ വൻ തോതിൽ വിദ്യാർത്ഥി അപേക്ഷകൾ. ഗൾഫ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി – അജ്മാൻ, ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ജനകീയമായ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പുതിയ കോഴ്സുകൾ, അന്തർദേശീയ/അന്തർദേശീയ സഹകരണം, ബഹുവിധ അക്രെഡിറ്റേഷൻ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെഎണ്ണത്തിലുള്ളവൻവർദ്ധനവ്, കൂടാതെ മേഖലയിലെ ഏക സ്വകാര്യ അക്കാദമിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിലേക്കുരൂപാന്തരപ്പെട്ടത്, എല്ലാംമേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ സർവകലാശാലഎന്നഖ്യാതി GMU-നുനേടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ബാച്ചിലേഴ്സ്/മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമുക 

ഗൾഫ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി 2018-19 അക്കാദമിക വർഷം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് പുതിയ കോളേജുകളും ഏഴ് പുതിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും ആരംഭിച്ചു. പുതുതായി ആരംഭിച്ച കോളേജുകളിൽ നഴ്സിംഗ് കോളേജ്, ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് ഹെൽത്ത് ഇക്കണോമിക്സ് കോളേജ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ20 അക്രഡിറ്റഡ് കോഴ്‌സുകളാണ്ഉള്ളത്. 4 അധിക കോഴ്സുകൾ അക്രഡിറ്റേഷൻ കാത്തിരിക്കുന്നു.

ബാച്ചിലർ ബിരുദങ്ങൾ:എംബിബിഎസ്, ഡോക്ടർ ഓഫ് ഡെന്റൽ മെഡിസിൻ (ഡിഎംഡി), ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫാർമസി (ഫാർമ.ഡി), ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ സയൻസസ് (ബിബിഎംഎസ്), അസ്സോസിയേറ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ പ്രീ- ക്ലിനിക്കൽ സയൻസസ് (ADPCS), കൂടാതെ,അനസ്തേഷ്യ ടെക്നോളജി, മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി സയൻസസ്, മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ് സയൻസസ്, നഴ്സിങ് എന്നിവയിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് കോഴ്സുകൾ. മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്: ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷനസ് എജ്യുക്കേഷനിൽ ജോയിന്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് (FAIMER, യുഎസ്, CenMEDIC, യുകെ); അമേരിക്കയിലെ അരിസോണ സർവകലാശാലയുടെ സഹകരണത്തോടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിലെ മാസ്റ്റേഴ്സ്; മാസ്റ്റർഓഫ്ഫിസിക്കൽതെറാപ്പി, മാസ്റ്റർ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസി (വെർജീനിയൻ കോമണ്വെല്ത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി -യുഎസ്, ക്ലീവ്ലാന്റ് ക്ലിനിക് അബുദാബി എന്നിവയുമായി സഹകരണത്തോടെ). പാരിസ്ഥിതിക ആരോഗ്യവും ടോക്സിക്കോളജിയിലുംമാസ്റ്റേഴ്സ്; എൻഡോഡെൻടിക്സിലും പെരിയോഡന്റിക്സിലും മാസ്റ്റേഴ്സ്കോഴ്സുകൾ.

 

അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം

അന്താരാഷ്ട്രസർവകലാശാലകളായവെർജീനിയസർവകലാശാല, ജർമ്മൻഹൈദൽബെർഗ്സർവകലാശാല, കെയ്റോയിലെഅമേരിക്കൻയൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഘാനസർവകലാശാല, ലുബ്ലിൻമെഡിക്കൽയൂണിവേഴ്സിറ്റി, ടോക്കിയോമെഡിക്കൽ&ഡെന്റൽയൂണിവേഴ്സിറ്റി,കൂടാതെ,ഗസ്റ്റേവ്റോസിക്യാൻസർറിസർച്ച്ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്തുടങ്ങിയഗവേഷണസ്ഥാപനങ്ങൾഎന്നിവയൊക്കെയായിജി.എം.യുഅക്കാദമിക്-ഗവേഷണമേഖലകളിൽമികച്ചസഹകരണംസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

നൂതനമായ അദ്ധ്യാപനം / പരിശീലന സാങ്കേതിക വിദ്യ

എല്ലാ ബിരുദതലത്തിലും വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കാനും പരിശീലിപ്പിക്കാനും ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്GMU-നെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം.വിദ്യാർത്ഥികൾ ബിരുദം നേടിയശേഷംഉടൻതന്നെജോലിയിൽപ്രവേശിക്കാൻ അവരുടെ സന്നദ്ധത ഉറപ്പാക്കാനാണിത്. പഠനത്തിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഉപയോഗങ്ങളിലൊന്ന്, വിർച്വൽ പേഷ്യന്റ് ലേണിംഗ് (VPL) ആണ്. കൃത്രിമ ഇന്റലിജൻസ് ടെക്നോളജി അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു രോഗിയുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കാൻ, ചികിത്സിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഈ മെഡിക്കൽ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അക്കാഡമിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം

ഗൾഫ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്കാഡമിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം (ജിഎംയുഎഎച്ച്എസ്), ഹെൽത്ത്കെയർ, മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, റിസേർച്ച് ഫംഗ്ഷനുകൾ എന്നിവ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദുബായ്, അജ്മാൻ, ഷാർജ, ഫുജൈറ, റാസ് അൽ ഖൈമ, ഉംഅൽ കുവൈൻ, തുംബെഹോസ്പിറ്റൽ -ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തമ്പയ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹെൽത്ത്കെയർ വിഭാഗം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുവരുന്ന തുംബെഹോസ്പിറ്റലുകളും തുംബെക്ലിനിക്കുകളും ജിഎംയുഎഎച്ച്എസ്-ന്റെ ഭാഗമാണ്. ജി.എം.യു അക്കാഡമിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ അംഗങ്ങൾ,തുംബെഡെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ – രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഡെന്റൽ ആശുപത്രിയും മധ്യ കിഴക്കൻ മേഖലയുടെഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ അക്കാഡമിക് ഡെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലും, തുംബെ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി ആന്റ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ ആശുപത്രിഎന്നിവയാണ്.

ഗവേഷണംഗവേഷണംജിഎംയുഎഐഎസിന്റെ ഒരു പ്രധാന മേഖലയാണ്. തുംബെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്പ്രിൻസിഷൻ മെഡിസിനിൽ ക്യാൻസർ ബയോളജി, ഇമ്മ്യൂണോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഫ്രാൻസ്, പോളണ്ട്, കൊറിയ എന്നിവയുമായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തോട്കൂടിഗവേഷണം നടത്തുന്നു.

ഭാവിയുടെമെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

“ഗൾഫ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭാവിയുടെ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്,” ജിഎംയു ചാൻസലർ പ്രൊഫ. ഹൊസാംഹംദി പറയുന്നു, “മൂന്നു വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽഗൾഫ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ആഗോള തലത്തിൽസാന്നിധ്യംവർധിപ്പിക്കാൻജി.എം.യുലക്‌ഷ്യംവെക്കുന്നു. 2025-ഓടെ ഗവേഷണ അധിഷ്ഠിത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുമെന്ന് ജി.എം.യു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.”

ജിഎംയു ഓരോ വർഷവും പുതിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കുന്നു, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ഇന്നുതന്നെ80-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരാൽഏകദേശം 2000-ത്തോളംപേരുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും വിദ്യാർത്ഥി ജനസംഖ്യ വളരുന്നു. ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വിജയകരമായ മെഡിക്കൽ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ തൊഴിലാളികളെ നന്നായി സംഘടിപ്പിച്ച അലുമിനി ശൃംഖല പ്രൊഫഷണലുകൾക്കുണ്ട്. കൂടാതെ, ഗൾഫ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വളർന്നുവരുന്ന സ്വീകാര്യത,  അതിനുതുടർച്ചയായി ലഭിക്കുന്ന പ്രാദേശിക, അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. 2017-ൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ 50 മികച്ച മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ജി.എം.യു ഇടംനേടി. 2018 ലെ ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ എക്സലൻസ് അവാർഡുകളിൽ ഗോൾഡ് നേടി. യു.എസിലെവാർട്ടൺ ക്യുഎസ്-സ്റ്റാർസ് അവാര്ഡിൽ ജി.എം.യു, പ്രാദേശികമായും അന്തര്ദേശീയതലത്തിലും ഇ-ഗവേഷണത്തിന് മികച്ച സ്ഥാനം നേടി. അദ്ധ്യാപനത്തിലും സാമൂഹിക ഇടപഴകലിലും ആഗോളതലത്തിൽഅവാര്ഡിന്പുറമേ, ദുബായ് ക്വാളിറ്റി അവാർഡ് അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ സംവിധാനങ്ങളോടെ ഗൾഫ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കുകയാണ്. വിവിധകോഴ്‌സുകളിലേക്ക്2018-19 അക്കാദമിക് വർഷത്തെ അഡ്മിഷനുകൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *