ലോകോത്തര നിലവാരത്തോടെ ഊരാളുങ്കൽ സൈബർ പാർക്ക്

  • 18
    Shares

ഐ. ടി രംഗത്തെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ഇടമൊരുക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ഊരാളുങ്കൽ സൈബർ പാർക്ക്. അഞ്ച് കമ്പനികളാണ് യു. എൽ സൈബർ പാർക്കിനു കീഴിലെ ഇൻകുബേറ്ററിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് സർക്കാർ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ് വില്ലേജാണ് ഊരാളുങ്കലിൽ ഇൻക്യൂബേറ്റർ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചത്. പുതിയ അഞ്ച് ബിസിനസ് ആശയവുമായി 2004ൽ അഞ്ചു കമ്പനികൾ ഇവിടെ പിറവിയെടുത്തു.
സോഫ്റ്റ് ഫൂട്ട്, ഫൽംബോയ മീഡിയ, കാപ്പിയാൻ, സേജ്, കോഡ്‌സാപ് എന്നീ അഞ്ച് കമ്പനികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. എല്ലാം ഐടി കമ്പനികൾ. ലോകോത്തര നിരവാരമുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളുമാണ് ഈ കമ്പനികൾ നൽകുന്നത്.
സ്റ്റാർട് അപ് മിഷൻ വഴി വരുന്ന സംരംഭകർക്കാണ് സൈബർ പാർക്കിലെ ഇൻകുബേറ്ററിൽ അവസരം നൽകുക.


Nishikanth padoor

          

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *