വയനാട്ടിൽ തളരുന്ന ടൂറിസം

  • 7
    Shares

പ്രളയത്തിൽ തളർന്നു പോയ ഒന്നാണ് വയനാട്ടിലെ ടൂറിസം. തകർന്നു പോയത് എന്നും പറയാം. എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും വീഴുന്ന അവസ്ഥ. നാന്നൂറിലധികം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ടൂറിസം രംഗത്തു വയനാട്ടിൽ മാത്രം. ആയിരത്തിലധികം പേർ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ ടൂറിസം രംഗവുമായി പലരീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു ജീവിക്കുന്നു.

ടൂറിസത്തിന്റെ തകർച്ച തുടങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ നിപ വൈറസ് ബാധയോടൊപ്പമാണ്. ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കപ്പെട്ടത് കോഴിക്കോടാണെങ്കിലും വായനാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണം എന്ന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിദേശം ടൂറിസം രംഗത്തെ ബാധിച്ചു. ഏറ്റവുമധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്ന മെയ് മാസത്തിൽ തന്നെ ഇതു സംഭവിച്ചത് ആഘാതം കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണമാക്കി. പിന്നീട് മഴക്കാലമെത്തി. ഒന്ന് അനങ്ങി വന്നപ്പോഴേക്കും പ്രളയകാലം വന്നു. രണ്ടു മാസം. അതും തീർന്നപ്പോഴേക്കും ആളില്ലാ റിസോർട്ടുകൾ ഒക്കെ ജോലിക്കാരുടെ ആളെണ്ണം കുറച്ചു. പേരിനു മാത്രം ജോലിക്കാർ എന്ന അവസ്ഥയായി. പ്രധാന റിസോർട്ടുകൾ ഒഴികെ മിക്കതിലും ഇതാണ് സ്ഥിതി.

സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച മോറട്ടോറിയം അനുസരിച്ചുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പോലും തങ്ങൾക്കു നൽകാൻ ബാങ്കുകളും മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്നു വയനാട് ടൂറിസം ഓർഗനൈസഷന് ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നു.


Nishikanth padoor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *