പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് തുളസി ചായ

പല രോഗങ്ങൾക്കും ഉള്ള മരുന്നാണ് തുളസി എന്ന് പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തുളസി ചായ പല രോഗങ്ങൾക്കും ഉള്ള പ്രതിവിധിയാണ് തുളസി ചായ. തുളസി ചായകുടിയ്ക്കുന്നത് തൊണ്ടക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്.

തുളസിയില, ഇഞ്ചി, ഏലയ്ക്കാ,നാരങ്ങാനീര് ഇതൊക്കെയാണ് തുളസി ചായ എന്നിവ ചേർത്താണ് തുളസിച്ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. രോഗപ്രതിരോധശേഷിക്ക് തുളസിച്ചായ വളരെ നല്ലതാണ്. ജലദോശം, ചുമ, ആസ്തമ എന്നിവയ്‌ക്കൊക്കെ തുളസി ചായ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

അതുപോലെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഇല്ലാതാക്കാൻ തുളസി ചായ കൊണ്ട് സാധിക്കും. വിഷാദം പോലുളള അവസ്ഥക്കും തുളസിചായ കുടിക്കാം. രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും തുളസി ചായ്ക്ക് കഴിയും. അതുപോലെ പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും തുളസി ചായ നല്ലതാണ്. പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയ നശിപ്പിക്കാനുളള കഴിവും തുളസി ചായയ്ക്കുണ്ട്.


Nishikanth padoor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *