സംസ്ഥാനത്ത് ഓട്ടോ ടാക്‌സി നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചു; ഓട്ടോക്ക് മിനിമം ചാർജ് 25 രൂപയാക്കി

  • 31
    Shares

സംസ്ഥാനത്ത് ഓട്ടോ ടാക്‌സി നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചു. ഓട്ടോ റിക്ഷയ്ക്ക് മിനിമം ചാർജ് 20 രൂപയിൽ നിന്ന് 25 രൂപയായി ഉയർത്തി. ടാക്‌സിയുടെ മിനിമം ചാർജ് 150ൽ നിന്ന് 175 രൂപയാക്കി. മന്ത്രിസഭാ യോഗം നിരക്ക് വർധനവിന് അംഗീകാരം നൽകി

മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം നിയമസഭയെ അറിയിക്കും. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം. ഓട്ടോയ്ക്ക് 30 രൂപയും ടാക്‌സിക്ക് 200 രൂപയുമായി ചാര്‍ജ് വര്‍ധിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ശുപാര്‍ശയുണ്ടായിരുന്നത്.


Nishikanth padoor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *