ബസ് ചാർജ് വർധന അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ

  • 4
    Shares

ബസ് ചാർജ് വർധിപ്പിക്കണമെന്ന ഉടമകളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. ബസുടമകളുടെ സമരപ്രഖ്യാപനം വിഭാഗീയതയുണ്ടാക്കാനാണ്. ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഭാരം ഏൽപ്പിക്കുന്ന നടപടി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ബസുടമകളിലെ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് സമരപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സർക്കാരിന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള അറിവ് മാത്രമേയുള്ളു. പ്രശ്‌നങ്ങളോട് സർക്കാരിന് അനുകമ്പയാണുള്ളതെന്നും സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ വർഷങ്ങളായി ജോലിക്കെത്താവരുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് നോട്ടീസ് നേരത്തെ നൽകിയതാണ്. കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ താത്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് അവരെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *