ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കേരളത്തെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ; വേണ്ടെന്നുറപ്പിച്ച് കേന്ദ്രം

  • 8
    Shares

പ്രളയക്കെടുതിയിൽ വലയുന്ന കേരളത്തിന് സഹായം എത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനുമായി തയ്യാറാണ്. ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം സഹായമെത്തിക്കാമെന്നാണ് യു എൻ പ്രതികരിച്ചത്.

എന്നാൽ വിദേശ സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാപ്രളയത്തിൽ സംസ്ഥാനം വലയുമ്പോഴും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം പറയുന്നു. രാജ്യത്ത് തന്നെ സ്ഥിതി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്രം പറയുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *