കടബാധ്യത: വയനാട്ടിൽ കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

  • 8
    Shares

കടബാധ്യതയെ തുടർന്ന് വയനാട്ടിൽ കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. പുൽപ്പള്ളി ആളൂർക്കുന്ന കുറ്റിച്ചിപ്പറ്റ രാമദാസ് ആണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. 55 വയസ്സായിരുന്നു. പ്രളയക്കെടുതിയിൽ രാമദാസിന്റെ കൃഷിയാകെ നശിച്ചിരുന്നു

പാട്ടക്കൃഷിയായി നെൽകൃഷി ചെയ്യുകയായിരുന്നു രാമദാസ്. കൃഷി നാശത്തെ തുടർന്ന് വലിയ ബാധ്യതയുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതുമാണ് രാമദാസിനെ ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് അറിയുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *