സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്

  • 13
    Shares

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 80 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഗ്രാമിന് 2960 രൂപയും പവന് 23630 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണവില. ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ശേഷം സ്വർണവില ദിനം പ്രതി ഉയരുകയാണ്. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് സ്വർണവില വർധിച്ചത്‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *