സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴ

  • 40
    Shares

സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴ. ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 9 വരെ 1805.31 മില്ലമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. സാധാരണയായി മൺസൂൺ കാലയളവിൽ 1522 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കണമെന്നാണ് കണക്ക്.

2013ന് ശേഷം ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഇത്രയും ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചത് ഈ വർഷമാണ്. 2013ൽ സാധാരണ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 20 ശതമാനം മഴ അധികം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ 30 ശതമാനം അധിക മഴയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിലമ്പൂരിലാണ് റെക്കോർഡ് മഴ ലഭിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച ഒരു ദിവസം മാത്രം 398 മില്ലി മീറ്റർ മഴ നിലമ്പൂരിൽ ലഭിച്ചു. മാനന്തവാടിയിൽ 321.6 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. 1941ന് ശേഷം മാനന്തവാടിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ശക്തമായ മഴയാണ് ഇത്. ഇടുക്കിയിൽ 50 ശതമാനമധികം മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തേണ്ടി വന്നത്.

ADVT ASHNAD


Nishikanth padoor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *