ഹിന്ദുമഹാസഭാ വെബ്‌സൈറ്റ് കേരളാ സൈബർ വാരിയേഴ്‌സ് ഹാക്ക് ചെയ്തു; ഹോം പേജിൽ ബീഫ് റെസിപ്പി

  • 10
    Shares

ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ www.abhm.org.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റാണ് ഹാക്ക് ചെയ്തത്. കേരളാ സൈബർ വാരിയേഴ്‌സ് ഹാക്കിംഗിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമേറ്റൈടുത്തു. പേജിന്റെ ഹോം പേജിൽ ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പി എഡിറ്റ് ചെയ്തു കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

ചക്രപാണി സൈക്കോ, ഞങ്ങൾ വ്യക്തികളെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നത്, ഭക്ഷണശീലത്തിന്റെ പേരിലല്ല എന്നും കേരളാ സൈബർ വാരിയേഴ്‌സ് ഹോം പേജിൽ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്

കേരളത്തിൽ പ്രളയം വന്നത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പശുക്കളെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഹിന്ദു മഹാസഭാ നേതാവ് ചക്രപാണി പറഞ്ഞിരുന്നു. ബീഫ് കഴിക്കാത്തവരെ മാത്രം ഹിന്ദുക്കൾ പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചാൽ മതിയെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു

 


Nishikanth padoor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *