കമൽ റാം സജീവ് മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു

  • 8
    Shares

കമൽ റാം സജീവ് മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു. ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പ് ചുമതലയിൽ നിന്ന് നീക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജി. കമൽ റാം സജീവിനെ നീക്കി പകരം സുഭാഷ് ചന്ദ്രന് ആഴ്ചപതിപ്പിന്റെ ചുമതല നൽകുകയായിരുന്നു മാതൃഭൂമി

എസ് ഹരീഷിന്റെ മീശ നോവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിന് ശേഷം മാതൃഭൂമി സംഘ്പരിവാർ താത്പര്യങ്ങളോട് വിധേയത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ സൂചനയായിരുന്നു കമൽ റാമിനെ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് നീക്കിയത്.

മാതൃഭൂമിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്ററായിരുന്നു കമൽ റാം സജീവ്. സംഘ്പരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന് എതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആഴ്ചപതിപ്പിന്റെ ചുമതല നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *