ഒന്നാം റാങ്കുകാരി കാർത്യായനിയമ്മക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ വക ലാപ്‌ടോപ്പ്

  • 27
    Shares

സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ അക്ഷരലക്ഷം തുല്യതാ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ കാർത്യായനിയമ്മക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ. സി രവീന്ദ്രനാഥ് ലാപ്‌ടോപ്പ് സമ്മാനമായി നൽകി. ആലപ്പുഴയിൽ കാർത്യായനിയമ്മയുടെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് മന്ത്രി സമ്മാനം നൽകിയത്. 96ാം വയസ്സിലാണ് കാർത്യായനിയമ്മ ഒന്നാം റാങ്ക് സ്വന്തമാക്കിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *