പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം: പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് നാവിക സേന

  • 6
    Shares

കേരളത്തിൽ നടത്തിയ പ്രളയദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിന് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് നാവിക സേന. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർക്കും ഒരു ബില്ലും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് നാവികസേനാ വൈസ് അഡ്മിറൽ അനിൽകുമാർ ചാവ്‌ള വ്യക്തമാക്കി.

രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പങ്കെടുത്തതിന് നേരത്തെ വ്യോമസേന ചെലവ് വ്യക്തമാക്കി സർക്കാരിനോട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാവിക സേന തങ്ങളുടെ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കിയത്.


Nishikanth padoor

          

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *