പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം: കേരളത്തിന് 3048.39 കോടിയുടെ അധിക കേന്ദ്ര ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു

  • 19
    Shares

കേരളത്തിന് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസമായി 3048.39 കോടിയുടെ അധിക കേന്ദ്രഫണ്ട്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് കൂടുതൽ സഹായം അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനമായത്. കേരളത്തിന് പുറമെ പ്രകൃതി ദുരന്തമുണ്ടായ നാഗാലാൻഡ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്

5616 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായമാണ് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആദ്യ ഘട്ട ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ബില്ലുകളും കണക്കുകളും കേരളം കൈമാറിയാൽ ഉന്നതതല മന്ത്രിസഭ അനുവദിച്ച തുക കൈമാറാമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. കേരളത്തിലെത്തി പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച സെക്രട്ടറി തല സമിതി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.


Nishikanth padoor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *