കൂട്ടസ്ഥലമാറ്റം: കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ 4120 ജീവനക്കാരെ സ്ഥലം മാറ്റി

  • 8
    Shares

കെഎസ്ആർടിസിൽ കൂട്ടസ്ഥല മാറ്റം. 4120 ജീവനക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ സ്ഥലം മാറ്റി. ഇതിൽ 2617 പേർ ഡ്രൈവർമാരും 1503 പേർ കണ്ടക്ടർമാരുമാണ്. സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി പരിഷ്‌കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്ഥലംമാറ്റം

കരടു പട്ടികയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ജീവനക്കാരുടെ വീടിന് അടുത്തേക്കാണ് സ്ഥലംമാറ്റമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജ്‌മെന്റ് വിശദീകരിച്ചു. അതേസമയം മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ പ്രതികാര നടപടിയാണിതെന്ന് തൊഴിലാളികൾ ആരോപിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *