കേരളത്തിന് കൂടുതൽ സഹായം നൽകാൻ തയ്യാറെന്ന് കേന്ദ്രം

  • 1
    Share

കേരളത്തിന് കൂടുതൽ സഹായം നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ. പ്രളയം മൂലമുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കുകൾ കേരളം വിശദമായി സമർപ്പിക്കണം. കേന്ദ്രമന്ത്രിതല സമിതി സന്ദർശനം നടത്തി വിശകലനം നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും കൂടുതൽ സഹായം നൽകുക.

കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കുമെന്നും 500 കോടി അടിയന്തര സഹായമാണെന്നുമായിരുന്നു നേരത്തെ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നിവേദനം സമർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണ് നഷ്ടമെന്നും പുനർ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള വിശദമായ പദ്ധതികളും നിവേദനത്തിൽ വേണം.


Nishikanth padoor

          

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *