മാധ്യമങ്ങളുടെ പരിലാളന ഏറ്റുവാങ്ങിയല്ല 3 വര്‍ഷമായി ഈ കോര്‍പറേറ്റ് ഭീമനോട് പൊരുതുന്നത്; മുത്തൂറ്റ് സമരത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കി തൊഴിലാളി യൂനിയന്‍

തൊഴിലാളി സമരത്തെ തുടർന്ന് മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതികരണവുമായി മുത്തൂറ്റ് എംപ്ലോയീസ് യൂനിയൻ(സിഐടിയു). കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ സിഐടിയു നേതൃത്വത്തിൽ സമരം നടന്നുവരികയാണ്. കേരളത്തിലെ 600 ശാഖകളിൽ 300 എണ്ണത്തിലാണ് സമരം നടക്കുന്നത്

തൊഴിലാളി യൂനിയൻ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന

ഇന്ന് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ Paid News മിക്ക മാമാമാധ്യമങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കണ്ടു. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പുത്തരിയല്ല

2016ലെ സമര കാലത്തും Substaff ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരുടെ ഇല്ലാത്ത ശമ്പള കഥ കാട്ടി കോടികളുടെ പരസ്യം ഈ മാമാമാധ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്.

ഈ മൂന്നു വർഷമായിട്ടും നമ്മൾ തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന ഒരു സമര വാർത്ത പോലും ഇവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ വാർത്ത പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളും ഇവിടെ കഥ അറിയാതെ ആട്ടം കാണുന്നവരും അറിയാൻ

? അംഗീകരിച്ച കരാർ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് Feb 2019 മുതൽ കമ്പനിയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് 6 ന് മുകളിൽ കത്തുകൾ നൽകി. ഈ 6 മാസങ്ങളിലായി ഈ വിഷയങ്ങൾ മുൻ നിർത്തി സൂചനാപ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തി.

? ഇക്കാലയളവിൽ സംഘടനയുമായി ചർച്ചക്ക് വരാൻ കമ്പനി ഒരിക്കലും തയ്യാറായിട്ടില്ല.

? അതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ നിയമപ്രകാരം കമ്പനിക്ക് 14 ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് നൽകിയാണ് പണിമുടക്ക് സമരത്തിന് ഇറങ്ങിയത്.

? ഈ വാർത്ത ഒറ്റ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല.

? കമ്പനിക്ക് നോട്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടും സംഘടനയുമായി ചർച്ചക്ക് തയ്യാറായില്ല.
? യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ലേബർ കമ്മീഷണർ വിളിച്ച ചർച്ചയിൽ മിനിറ്റ്സ്ൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ അധികാരമില്ലാത്തവരെ കമ്പനി ചർച്ചക്ക് അയച്ചു.

? ഇതിനു ശേഷം കമ്പനി ഞങ്ങടെ സമരം നിയമ വിരുദ്ധമെന്നും, ഇത് നിരോധിക്കണമെന്നും കാണിച്ച് നൽകിയ ഹർജി പരിശോധിച്ച കോടതി പറഞ്ഞത് ട്രേഡ് യൂണിയനുമായി കമ്പനി ചർച്ചക്ക് തയ്യാറാവണമെന്നാണ്.
? കോടതിയിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, കോടതിയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന കോടതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം തയ്യാറാണ് എന്നു പറയുകയും പിന്നീട് മാനേജ്മെന്റ് പിൻമാറുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്.

? നാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ ഒന്നും തങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെയുള്ള തറ വേലകൾ ആണ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥിരം കാണിക്കുന്നത്.
? നിരന്തരം സമരം എന്ന് കമ്പനി പറയുന്നത് ഏറ്റുപിടിക്കുന്നവർ അറിയേണ്ടത്, ബഹുമാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ മന്ത്രിയുടെയും ,ലേബർ കമ്മീഷണറുടെയും സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ പാലിക്കപ്പെടാത്തതാണ് വീണ്ടും കമ്പനിയിൽ സമരങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത്.

? ഈ രാജ്യത്ത് കോർപറേറ്റ് താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തൊഴിലാളികളുടെ തലയിൽ കുറ്റം ചാർത്തി. അവരുടെ വർഗ്ഗ സമരത്തെ ചവിട്ടി അമർത്തി മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വമ്പൻ കോർപറേറ്റുകൾ ഒന്നിക്കുന്നതിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ പോലും കാണുന്നത്.

? 2000 കോടിയിലധികം ലാഭമുള്ള ഈ കമ്പനിയോട് മാന്യമായ കൂലി തരണം എന്ന് ചോദിച്ച 12000 രൂപ പോലും തികച്ച് ശമ്പളം വാങ്ങാത്തവരുടെ സമരത്തെയാണ് നിങ്ങൾ പണത്തിന്റെ ഹുങ്കിൽ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്

? ഇത് കണ്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ തോറ്റു പിൻമാറും എന്ന് കരുതണ്ട. കോടതിയെ പോലും മുഖവിലക്ക് എടുക്കാത്തവരാണ് കോടതിയിൽ നൽകിയ ഏതോ സത്യവാങ്ങ്മൂലത്തിന്റെ കഥയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത് അതിലേറെ വിരോധാഭാസം.

? ഞങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ പരിലാളന ഏറ്റുവാങ്ങിയല്ല ഈ 3 വർഷമായി ഇവിടെ ഈ കോർപറേറ്റ് ഭീമനോട് പൊരുതുന്നത്. ഇതൊന്നും കാട്ടി ഞങ്ങളെ മൂക്കിൽ വലിക്കാമെന്നും ആരും വ്യാമോഹിക്കണ്ട.

? പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്ത് സ്വന്തം പല്ലിട കുത്തി നാറ്റിക്കാതെ മാന്യമായി ചർച്ച ചെയ്ത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്ന് മാത്രമെ ഈ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റിനോട് പറയാനുള്ളൂ.

? *Sept 2ന് ശേഷം ഒറ്റ തൊഴിലാളി പോലും ഇവിടെ പിരിച്ചു വിടപ്പെടില്ല.* ഇത് നേരും നെറിയുമുള്ള ഭൂരിപക്ഷം അത്താഴ പഷ്ണിക്കാരായ തൊഴിലാളികളുടെ സമരമാണ്. ലക്ഷ്യം കണ്ടെ പിൻമാറൂ?

മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് യൂണിറ്റ്
NON BANKING and PVT FINANCE EMPLOYEES ASSOCIATION CITUNishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *