മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച നവോത്ഥാന സംഘടനകളുടെ യോഗത്തിൽ എൻ എസ് എസ് പങ്കെടുക്കില്ല

  • 20
    Shares

ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത നവോത്ഥാന സമുദായ സംഘടനകളുടെ യോഗത്തിൽ നിന്ന് എൻ എസ് എസ് വിട്ടുനിൽക്കും. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ തുടക്കം മുതലെ എതിർത്തുനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇനിയൊരു സമവായത്തിന് സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് എൻ എസ് എസ് കരുതുന്നത്.

ക്ഷത്രിയ ക്ഷേമസഭയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ഇതുവരെ തീരുമാനം അറിയിച്ചിട്ടില്ല. കോർ മീറ്റിംഗിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് സംഘടന അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.


Nishikanth padoor


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *