പമ്പാ ഗണപതി കോവലിൽ കുട്ടിയുടെ ചോറൂണിന് എത്തിയ സംഘത്തെ ഭക്തരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവർ തടഞ്ഞു

  • 15
    Shares

കുട്ടിയുടെ ചോറൂണിനായി പമ്പാ ഗണപതി കോവിലിൽ എത്തിയ സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ള സംഘത്തെ വിശ്വാസികളെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു സംഘമാളുകൾ ചടഞ്ഞു. സന്നിധാനത്ത് കയറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർക്കെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്തു. വന്നത് കുട്ടിയുടെ ചോറൂണിനാണെന്നും ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശ്യമില്ലെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രതിഷേധക്കാർ വിട്ടില്ല. തുടർന്ന് പോലീസ് സുരക്ഷയോടെ ഇവർ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറുകയായിരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *