തുടർച്ചയായ പതിനെട്ടാം ദിവസവും ഇന്ധനവിലയിൽ കുറവ്

  • 15
    Shares

തുടർച്ചയായ 18ാം ദിവസവും ഇന്ധനവിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ പെട്രോളിന് 4 രൂപയിൽ അധികം കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഡീസലിന് 2 രൂപയിലധികം കുറവു വന്നു. കൊച്ചിയിൽ ഒക്ടോബർ 17ന് പെട്രോളി് 84.91 രൂപയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നലെ 80.74 രൂപയാണ്

രണ്ട് മാസത്തോളം തുടർച്ചയായി ഇന്ധനവില ഉയർന്നതിന് ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ 17 മുതൽ ഇന്ധനവിലയിൽ കുറവ് വരുന്നത്. ഇന്നലെ പെട്രോളിന് 21 പൈസയും ഡീസലിന് 17 പൈസയുമാണ് കുറഞ്ഞത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *