പ്രീത ഷാജിക്ക് നിയമപരമായി ഒരു ആനുകൂല്യത്തിനും അർഹതയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

  • 7
    Shares

ജാമ്യം നിന്നതിന്റെ പേരിൽ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് വീട് ജപ്തി ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശി പ്രീത ഷാജിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി. നിയമപരമായി പ്രീതക്ക് ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി

സർക്കാരും ഭൂമി ലേലത്തിൽ പിടിച്ച രതീഷും ആകുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇടപ്പള്ളിയിലെ ഭൂമിക്ക് പകരം എട്ട് സെന്റ് ഭൂമിയിൽ വീടും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും നൽകാമെന്ന് രതീഷ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സമയം വേണമെന്നാണ് പ്രീത കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *