പഞ്ചാബും ഡൽഹിയും കേരളത്തിന് സഹായമായി പത്ത് കോടി രൂപ നൽകും

  • 62
    Shares

മഴക്കെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കേരളത്തിന് പഞ്ചാബിന്റെ സഹായം. ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പഞ്ചാബ് പത്ത് കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകുമെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിംഗ് അറിയിച്ചു. ഇതിൽ അഞ്ച് കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകും. ശേഷിക്കുന്ന അഞ്ച് കോടി രൂപക്ക് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളും മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കളും നൽകും

ഡൽഹി സർക്കാരും ഇന്ത്യക്ക് പത്ത് കോടി രൂപ നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പും കേരളത്തിന് 2 കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകും.


Nishikanth padoor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *