ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ പൂജാരിയാക്കണമെന്ന് സി കെ ജാനു; ക്ഷേത്രം ആദിവാസികൾക്ക് നൽകണം

  • 57
    Shares

ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, പൂജാരിയാക്കുക കൂടി വേണമെന്ന് ഗോത്രമഹാസഭാ നേതാവ് സി കെ ജാനു. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷൻമാർക്കും തുല്യഅവകാശമാണ് ശബരിമലയിലുള്ളത്. ആദിവാസികളുടെ അനുഷ്ഠാന കേന്ദ്രമാണ് ശബരിമലയെന്നും ജാനു പറഞ്ഞു

പട്ടികവർഗ പ്രദേശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ ശബരിമല ആദിവാസി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലാകും. അങ്ങനെ വന്നാൽ വനാവകാശ പ്രകാരം ആദിവാസികൾക്ക് ക്ഷേത്രം നൽകണമെന്നും സി കെ ജാനു ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *