വിഎൻ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി ശബരിമല മേൽശാന്തി

  • 3
    Shares

വി എൻ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയെ ശബരിമല മേൽശാന്തിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. പാലക്കാട് വരിക്കശ്ശേരി ഇല്ലത്തെ അംഗമായ ഇദ്ദേഹം നിലവിൽ ബംഗളൂരു ശ്രീജലഹള്ളി അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തിയാണ്.

എംഎൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയെ മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ചെങ്ങന്നൂർ തിരുവൻവണ്ടൂർ മാമ്പറ്റ ഇല്ലം അംഗമാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *