പ്രളയക്കെടുതി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗസ്റ്റ് 30ന് പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം

  • 11
    Shares

പ്രളയക്കെടുതി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ആഗസ്റ്റ് 30ന് സഭ വിളിച്ചുചേർക്കാൻ ഗവർണർക്ക് കത്ത് നൽകി. പ്രളയത്തിന് ശേഷം പുതിയ കേരളം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പുനരധിവാസത്തിന് ഓരോ വകുപ്പും പ്രത്യേക കർമ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. സാധനങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടിക്ക് പുറമെ പത്ത് ശതമാനം സെസ് ഏർപ്പെടുത്തും. സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടിയിൽ ആയിരിക്കും പത്ത് ശതമാനം സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുക. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണം സമാഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.


Nishikanth padoor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *