വാഹന പരിശോധനയിൽ ഇനി ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ കാണിച്ചാൽ മതി

  • 9
    Shares

സംസ്ഥാനത്ത് വാഹനയാത്രകളിൽ ഇനി യഥാർഥ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന നിർബന്ധമില്ല. ഡിജിലോക്കർ, എം പരിവാഹൻ പോലുള്ള മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ നിയമപരമായ സാധുതയോടെ പോലീസ് അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ കേരളാ പോലീസ് അറിയിച്ചു

വാഹന പരിശോധന: ഇനി ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ മതിവാഹന യാത്രകളിൽ യഥാർഥ രേഖകൾ കൈയ്യിൽ കരുതാൻ മറന്നാലും ഇനി ടെൻഷനടിക്കേണ്ട. രേഖകൾ…

Posted by Kerala Police on Friday, 21 September 2018


Nishikanth padoor


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *