വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ

മെട്രോ ജേണൽ മാട്രിമോണിയലിലേക്ക് വന്ന വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകളാണ് ചുവടെ. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോസലുകൾ അയക്കാം.

ഈ മാട്രിമോണിയലിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും പെൺകുട്ടികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും. 

അതിനായി താഴെയുള്ള വാട്‌സാപ്പ് ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്‌ വാട്‌സാപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടുക…

whatsapp NEW

 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-നായർ യുവാവ്. പേര്: രാഹുൽ എസ് നായർ. വയസ്സ്: 34. ഉയരം: 165 cm. വിദ്യാഭ്യാസം: +2, Diploma. മറ്റു ഡിമാന്റുകളില്ല. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9400471440, 9497666609.

Reg No: 219

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവാവ്. പേര്: സലീം. വയസ്സ്: 27. ഉയരം: 5.4 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. ജോലി: Floor work. ജില്ല: മലപ്പുറം, പുളിക്കൽ. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9544185540.
Reg No: 220

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: BRAHMANADHAN M.C. ജാതി: DHEEVARA. വയസ്സ: 41. ഉയരം: 5.4 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. ജില്ല: തൃശ്ശൂർ, Kadappuram. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7559064657.

Reg No: 221

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC SC യുവാവ്. പേര്: Santo k George. വയസ്സ്: 36. ഉയരം: 175 cm. 1 കുട്ടിണ്ട്. Not with me. Weight: 80kgs. Marital Status: Separated. (Awaiting for diverse). വിദ്യാഭ്യാസം: +2 and Diploma mechanic. ജോലി: Qatar Oil and Gas Weld and Fab Supervision. ജില്ല: Idukki. ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ട്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7510614117വാട്സാപ്പ് നമ്പർ: +91 7510614117.

Reg No: 222

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: RENS. വയസ്സ്: 30. ഉയരം: 166cm. സ്ഥലം: ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. ജോലി: ടൈൽസ്. സാധാരണ കുടുംബം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9895168213, 9074570799.

Reg No: 223

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: ഗിരീഷ്‌കുമാർ. ജാതി: ഹിന്ദു വിളക്കിത്തല നായർ. വയസ്സ്: 39. ആദ്യ വിവാഹം. ഉയരം:160cm. വിദ്യാഭാസം. M. A. ജോലി:അധ്യാപകൻ. P. S. C. കോച്ചിങ് സെന്റർ. സ്ഥലം: പുത്തൂർ കൊല്ലം. പെൺകുട്ടിയുടെ ജാതി, സാമ്പത്തികം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജില്ല പ്രശ്‌നമില്ല. ബാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്ത പുനർ വിവാഹിതരെയും പരിഗണിക്കും. ഫോൺ നമ്പർ: 8943730400.

Reg No: 224

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവാവ്. പേര്: മുഹമ്മദ് റിയാസ്. വയസ്സ്: 29. ഉയരം: 160cm. weight: 60. കളർ: വെളുപ്പ്. സ്ഥലം: മലപ്പുറം. രണ്ടാം വിവാഹം. ബാധ്യതകൾ ഇല്ല. ജോലി: മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. GCC രാജ്യങ്ങളിലാണ് ജോലി. നല്ല ദീനിയായ സൗന്ദര്യമുള്ള യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗൾഫിൽ പോകാൻ താത്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകും. വിവരങ്ങൾക്ക്: വാട്‌സാപ്പ് നമ്പർ- ഖത്തർ: +97433460254.

Reg No: 225

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: SHERLY JOSEPH. വയസ്സ്: 44. ഉയരം: 5 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: 10. സ്ഥലം: മലപ്പുറം, പെരിന്തൽമണ്ണ. ജോലി: ഹോം നഴ്‌സ്. ജാതി-മതം എന്നിവ പ്രശ്‌നമില്ല. സ്‌നേഹിക്കാനും, സംരക്ഷിക്കാനും, മധ്യപിക്കാത്ത, പകുതിവക്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുപോകാത്ത അനുയോജ്യരിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9746296375

Reg No: 226

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-വേട്ടുവ (SC) യുവാവ്. പേര്: JITHIN P.P. വയസ്സ്: 33 വയസ്സ്. ഉയരം: 170cm. വിദ്യാഭ്യാസം: BSc Maths. സ്ഥലം: പുതിയറ, കോഴിക്കോട്. ജോലി: ITC Company Staff. ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലെ ഏത് ജാതിയും ആവാം, ഏത് ഡിഗ്രിയും ആവാം. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 98954 08910.

Reg No: 227

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

തിയ്യ യുയാവ്. വയസ്സ്: 34. ഉയരം: 165 cm. ജോലി: Govt. LP സ്‌കൂൾ അധ്യാപകൻ. സ്ഥലം: കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി. വിദ്യാഭ്യാസം: B.Com, TTC. മറ്റു ഡിമാന്റുകളില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9446264691.

Reg No: 228

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RCSC യുവാവ്. പേര്: ANAND V ANTONY. വയസ്സ്: 29. ഉയരം: 169 cm. വിദ്യാഭ്യാസം: Diploma in Mechanical. ജോലി: Self Employed. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9961825270.

Reg No: 229

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: SMIJO TS. വയസ്സ്: 31. ഉയരം: 5.6 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: Plus Two. സ്ഥലം: തൃശ്ശൂർ, Aloor. ജോലി: Abrood. ഡിമാന്റുകളില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9567275235.

Reg No: 230

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു, ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: രതീഷ്. പുനർ വിവാഹം. രണ്ട് മക്കളുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. സ്ഥലം: തൃശ്ശൂർ. ജോലി: കാർ ഡീലർഷിപ്പ്. ഡിമാന്റുകളില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7907339922.

Reg No: 231

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: Elwin Varghese. വയസ്സ്: 28. സ്ഥലം: തൃശ്ശൂർ. ജോലി: ഡ്രൈവർ. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9947383392.

Reg No: 232

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പേര്: ഫാത്തിമ റിഷ. വയസ്സ്: 23. ഉയരം: 5.4 അടി. സ്ഥലം: ചെറുകര, പെരിന്തൽമണ്ണ, മലപ്പുറം. വിദ്യാഭ്യാസം: BSE കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 89439 26407, 0966506023320.

Reg No: 233

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു, നായർ യുവാവ്. പേര്: REJEESH GOPINATH. വയസ്സ്: 35. ഉയരം:5.2 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: Degree (Not Completed). Profession: Amrita Institute of Medical Sciences (AIMS). സ്ഥലം: Ernakulam, Aluva, West Kodungalloor. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9495771121, 6282862708.

Reg No: 234

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

റോമൻ കത്തോലിക് യുവാവ്. പേര്: ഷിജോ വർഗീസ്. 34 വയസ്സ്. ഉയരം: 159. ജോലി: കുവൈത്തിൽ നഴ്‌സ്, GNM ആണ്. Born Again ആണ്. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 29,30 കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളായാലും കൊഴപ്പമില്ല. സ്ഥലം: ചെങ്ങനാശ്ശേരി, കറുകച്ചാൽ, പനയമ്പാല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9747988754.

Reg No: 235

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: വിഷ്ണു രാധാകൃഷ്ണൻ. വയസ്സ്: 30. ഉയരം: 5.5. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. സ്ഥലം: കായംകുളം, ആലപ്പുഴ. ജോലി: Melsanthi at NLC Temple.  TDB santhi റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7293009459.

Reg No: 236

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ LC യുവാവ്. പേര്: JAYESH P.V. വയസ്സ്: 37. ഉയരം: 5.5 അടി. വിദ്യാഭ്യസം: Plus Two, ITI. സ്ഥലം: നോർത്ത് പറവൂർ, എറണാകുളം. ജോലി: Govt Sector, Kerala Water Authority Irinjalakuda. രണ്ടാം വിവാഹവും പരിഗണിക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9947312419.

Reg No: 237

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു, തിയ്യ യുവാവ്. പേര്: സുമേഷ്. വയസ്സ്: 39. ഉയരം 168 cm. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. സ്ഥലം: കൊയിലാണ്ടി, കോഴിക്കോട്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9544728494.

Reg No: 238

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: JOJO JOSE. വയസ്സ്: 30. ഉയരം: 5.5 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: Diploma. സ്ഥലം: മലമ്പുഴ, പാലക്കാട്. ജോലി: Mary Matha Granites, Office Staff. ടീച്ചറോ, നഴ്‌സോ ആയ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9747650992.

Reg No: 239

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു, ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: രാജേഷ്. വയസ്സ്: 37. ഉയരം: 162 cm. വിദ്യാഭ്യാസം: ഡിഗ്രി (ബി എ ഇക്കണോമിക്‌സ്). സ്ഥലം: കോതമംഗലം. ജില്ല: എറണാകുളം. ജോലി: പെട്രോൾ പമ്പ് ജീവനക്കാരൻ. വധുവിന്റെ യോഗ്യത: പ്ലസ്ടു, ഡിഗ്രി… വിവരങ്ങൾക്ക്: 9946443780.

Reg No: 240

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം സുന്നി- യുവതി. വയസ്സ്: 25. ഇരുനിറം. 162 cm ഉയരം. വിദ്യാഭ്യാസം: PG Ktet Bed. സാധാരണ കുടുംബം. മലപ്പുറം ജില്ല. ആദ്യ വിവാഹം. വരന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രശ്‌നമില്ല. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവർ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക: 8089 750 260.

Reg No: 241

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: രാജേഷ്, ഹിന്ദു-വീരശൈവ. വയസ്സ്: 30. ഉയരം: 172cm. വിദ്യാഭ്യാസം: Diploma in electrical Engineering. സ്ഥലം: എവണ്ണ, മലപ്പുറം. ജോലി: ഇലക്ട്രിക്കൽ. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 90 74 251634.

Reg No: 242

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു, ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: രാജേഷ്. വയസ്സ്: 32. ഉയരം: 155cm. വിദ്യാഭ്യാസം: +2 Fale. സ്ഥലം: ചെമ്പഴന്തി, തിരുവനന്തപുരം. ജോലി: ഡ്രൈവർ, കെട്ടിടപ്പണി, ടൈൽസ്. അനുയോജ്യരായയുവതികളിൽ നിന്നും ആലോനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9745263655.

Reg No: 243

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്ക യുവാവ്. പേര്: SANAL NELSON. വയസ്സ്: 25. Weight: 170. ഉയരം: 5.7 അടി.   സ്ഥലം: എറണാകുളം. മിഡിൽ ക്ലാസ് കുടുംബം. വിദ്യാഭ്യാസം: Higher Secondary. ജോലി: Technician. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8089857992.

Reg No: 244

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: പുരുഷോത്തമൻ. വയസ്സ്: 38. ഉയരം: 178 cm. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. സ്ഥലം: മലപ്പുറം, തിരൂർ. ജോലി: UAE- Al Ain. ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ട്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9746099730.

Reg No: 245

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പേര്: സിനാന ഷെറിൻ. വയസ്സ്: 18. ഉയരം: 5.3 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: +2 പഠിക്കുന്നു. പാണ്ടിക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ല. സുന്നിയായ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ളവർ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9567511835.

Reg No: 246

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ലാറ്റിൻ കത്തോലിക് യുവാവ്. പേര്: ബിജു ഫ്രാൻസിസ്. വയസ്സ്: 37. ഉയരം: 6 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. ജോലി: ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടർ. വിവരങ്ങൾക്ക്: Kothad, Ernakulam. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9656040755.

Reg No: 247

03.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

02.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

01.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

31.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

30.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

29.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

28.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

27.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

26.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

metrojournalmatrimonyNishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *