വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ

മെട്രോ ജേണൽ മാട്രിമോണിയലിലേക്ക് വന്ന വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകളാണ് ചുവടെ. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോസലുകൾ അയക്കാം.

ഈ മാട്രിമോണിയലിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും പെൺകുട്ടികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും. 

അതിനായി താഴെയുള്ള വാട്‌സാപ്പ് ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്‌ വാട്‌സാപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടുക…

whatsapp NEW

 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: പ്രവീൺ. വയസ്സ്: 46. ഉയരം: 162cm. ആദ്യവിവാഹം. നാൾ: ഭരണി. വിദ്യാഭ്യാസം: PDC. സ്ഥലം: കൊല്ലം, അഞ്ചൽ. അച്ചനും അമ്മയും മരിച്ചുപോയി. രണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ബാധ്യത ഇല്ലാത്ത പുനർവിവാഹിതരെയും പരിഗണിക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8943126558.

Reg No: 337

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-നായർ യുവാവ്. പേര്: സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. വയസ്സ്: 37. ഉയരം: 5.3 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: B.Com. സ്ഥലം: അങ്കമാലി, എറണാകുളം. ജോലി: Grand Regency ഹോട്ടൽ മാനേജർ. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8136807836.

Reg No: 338

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: ജോബിൻ ജോസ്. വയസ്സ്: 30. സ്ഥലം: പുളിക്കൽ, അറക്കുളം, ഇടുക്കി ജില്ല. ജോലി: പെയിന്റിംഗ് & ഹോം നഴ്‌സിംഗ്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9207386135, 9947840559.

Reg No: 339

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മാരാർ യുവാവ്. പേര്: അഭിലാഷ് മാരാർ. വയസ്സ്: 36. ഉയരം: 175cm. വിദ്യാഭ്യാസം: ഡിഗ്രി. ജില്ല: കണ്ണൂർ, ചാല. ജോലി: മെഡിക്കൽ റപ്പ് / ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരൻ. യോഗ്യത, വിദ്യാഭ്യാസം പ്രശ്‌നമില്ല. അമ്പലവാസി/നായർ ആലോചനകൾ പരിഗണിക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9496850669.

Reg No: 340

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഈഴവാത്തി യുവതി. പേര്: പൂജ. വയസ്സ്: 19. ഉയരം: 148. മെലിഞ്ഞകുട്ടി. വിദ്യാഭ്യാസം: ബി.കോം III. സ്ഥലം: എറണാകുളം, നിലീശ്വരം. 25 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് ജോലിയുള്ള കാണാൻ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള യുവാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. ജാതി പ്രശ്‌നമില്ല. ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഇല്ലാത്ത നല്ല ഉദ്യോഗാർഥികളെയും പരിഗണിക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7560994163.

Reg No: 341

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: ജിജോ. വയസ്സ്: 34. ഉയരം: 165cm. വിദ്യാഭ്യാസം: എസ് എസ് എൽ സി. സ്ഥലം: മലപ്പുറം, മഞ്ചേരി. ജോലി: മാർക്കറ്റിംഗ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9567343020.

Reg No: 342

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

നായർ യുവാവ്. പേര്: അഖിലേഷ്. വയസ്സ്: 28. ഉയരം: 160cm. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. സ്ഥലം: കൊയിലാണ്ടി, പൂക്കാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ല. ജോലി: ഗുജറാത്തിൽ ബിസിനസ്സ്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9687534141.

Reg No: 343

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ദീവര യുവാവ്. പേര്: ദീപക്. വസ്സ്: 29. ഉയരം: 16cm. വിദ്യാഭ്യാസം: 10. Star: അശ്വതി. സാധാരണ കുടുംബം. ജോലി: വെൽഡർ & ഡ്രൈവർ. സ്ഥലം: കോഴിക്കോട്, പുതിയറ. ഡിമാന്റുകളില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7356366458.

Reg No: 344

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു നായർ യുവാവ്. പേര്: ജിതിൽ കുമാർ. വയസ്സ്: 30. സ്ഥലം: കോഴിക്കോട്, താമരശ്ശേരി. വിദ്യാഭ്യാസം: +2, ജോലി: കൺസഷൻ. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9074768954.

Reg No: 345

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: JEENA. വയസ്സ്: 49. ജാതി: ക്രിസ്ത്യൻ മല വേടർ. പുനർ വിവാഹം. രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. സ്ഥലം: കോട്ടയം. സാമ്പത്തികം ഇല്ല. കുട്ടികളെ സ്വന്തംപോലെ കാണാനും, ലഹരി ഉപയോഗിക്കാത്ത, ബാധ്യതഇല്ലാത്ത, മാന്യമായ ഏതുജോലിയും ചെയ്യുന്ന സ്‌നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജാതി, മതം നോക്കാത്തവരിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7025830550.

Reg No: 346

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: JOBY JOSEPH. വയസ്സ്: 27. ഉയരം: 185cm. Weight: 55kg. Star: Pooyam. വിദ്യാഭ്യാസം: Bachelor Degree in Engineering/Computers. സ്ഥലം: ഇടുക്കി. ജോലി: എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്.  എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം എന്നീ ജില്ലയിലുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8606074004.

Reg No: 347

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: SEJEEV. P.S. വയസ്സ്: 28. ഉയരം: 172cm. സ്ഥലം: മഞ്ഞപ്പാറ, വയനാട്. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC, VHSE. Computer hardware and network technician, electrical wiring. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9526456737.

Reg No: 348

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-വിശ്വകർമ്മ യുവാവ്. പേര്: വിഷ്ണു വിജയ്. വയസ്സ്: 33. ഉയരം: 5.8അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: BA & PGDM. സ്ഥലം: PAYATTUVILA, തിരുവനന്തപുരം. ജോലി: സെയിൽസ് മാനേജർ (5 Star റിസോർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം). നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9895316305.

Reg No: 349

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: JIJO JOS. വയസ്സ്: 27. ഉയരം: 5.3. Weight: 60. വിദ്യാഭ്യാസം: Degree in B.Com and Diploma. ജോലി: Professional Photographer. സ്ഥലം: Peramangalam House, Ollukkara P.O, Kalahode, Thrissur. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9446621467 (Father), 7736590075 Jijo Jos.

Reg No: 350

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: Miss Shiljy Sebastian. ജാതി: RC Syrian Catholic. വയസ്സ്: 34. ഉയരം: 157cm. തൂക്കം: 58kg. സ്ഥലം: Moolamattom, Idukki. വിദ്യാഭ്യാസം: MBA SAP Certified . ജോലി: Consultant, Deloitte Consulting India Pvt, Ltd Bangalore. വിവരങ്ങൾക്ക്: 6282771805.

Reg No: 351

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

deepak

ദീവര യുവാവ്. പേര്: ദീപക്. വസ്സ്: 29. ഉയരം: 160cm. വിദ്യാഭ്യാസം: 10. Star: അശ്വതി. സാധാരണ കുടുംബം. ജോലി: വെൽഡർ & ഡ്രൈവർ. സ്ഥലം: കോഴിക്കോട്, പുതിയാപ്പ. ഡിമാന്റുകളില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7356366458.

Reg No: 352

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-പുലയ യുവാവ്. പേര്: ഷൈജു. വയസ്സ്: 31. ഉയരം: 165cm. വിദ്യാഭ്യാസം: 10. സ്ഥലം: ആലംകോട്, മലപ്പുറം ജില്ല. ജോലി: കോൺട്രാക്ടർ. മലപ്പുറം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9946547694.

Reg No: 353

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം സുന്നി യുവാവ്. പേര്: ഹബീബ്. വയസ്സ്: 38. പുനർ വിവാഹം. ഉയരം: 168cm. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. ജോലി: ബിസിനസ്സ്.  സ്ഥലം: ചേലാമ്പ്ര, മലപ്പുറം. മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9562045716.

Reg No: 354

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: J. Joseph. വയസ്സ്: 52  ഉയരം: 168. പുനർ വിവാഹം. ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. സ്ഥലം: കോട്ടയം. വിദ്യാഭ്യാസം: PDC, ITI. ജോലി: LTD കമ്പനി ടെക്‌നീഷ്യൻ. ബാധ്യതകളില്ലാത്ത ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9746226063.

Reg No: 355

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. 33 വയസ്സ്. ഇരുനിറം, പുനർ വിവാഹം. സാമ്പത്തികം ഇല്ല, സ്ഥലം: മലപ്പുറം, കോട്ടക്കൽ, പുതുപ്പറമ്പ്. അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8606648120, 7591953575.

Reg No: 356

 

07.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

06.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

05.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

04.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

03.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

02.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

01.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

31.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

30.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

29.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

28.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

27.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

26.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

metrojournalmatrimonyNishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *