വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ 09.08.2020

മെട്രോ ജേണൽ മാട്രിമോണിയലിലേക്ക് വന്ന വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകളാണ് ചുവടെ. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോസലുകൾ അയക്കാം.

ഈ മാട്രിമോണിയലിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും പെൺകുട്ടികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും. 

അതിനായി താഴെയുള്ള വാട്‌സാപ്പ് ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്‌ വാട്‌സാപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടുക…

whatsapp NEW

 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-തിയ്യ യുവാവ്. പേര്: P.V. BABJITH. വയസ്സ്: 39. ഉയരം: 5.11 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: Degree. സ്ഥലം: നെല്ലിക്കോട്, കോഴിക്കോട് ജില്ല. ജോലി: ബിസിനസ്സ്. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: +9199959 95229, 9995965905.

Reg No: 358

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ്. പേര്: ജോസ്. വയസ്സ്: 39. ഉയരം: 5.4 അടി. യോഗ്യത: PDC. ജോലി: ദുബൈയിൽ ഡ്രൈവർ. സ്ഥലം: അടൂർ. പുനർ വിവാഹം. 31 മുതൽ 35 വയസ്സുവരെയുള്ള യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. നേഴ്‌സിനെയും പരിഗണിക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9744210643.

Reg No: 357

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ചെട്ട്യാർ യുവാവ്. പേര്: ഗണേഷ് കുമാർ. വയസ്സ്: 52. ഉയരം: 5.7 അടി. Star: Thiruvathira. സ്ഥലം: കൊച്ചി, എറണാകുളം. വിദ്യാഭ്യാസം: Pree Degree. ജോലി: പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ സൂപ്പർവൈസർ. വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തതോ, ഡിവോഴ്‌സായതോ, വിധവയോ ആയ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാന്റുകളില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9895798910.

Reg No: 359

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-നായർ യുവാവ്. പേര്: അനിൽ. വയസ്സ്: 32. ഉയരം: 170cm. വിദ്യാഭ്യാസം: എസ് എസ് എൽ സി. ജോലി: പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ഡ്രൈവർ. സ്ഥലം: കൊല്ലം, ചടയമംഗലം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ജാതി പ്രശ്‌നമില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 6238441324, 8129216024.

Reg No: 360

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-നായർ യുവതി. പേര്: അപർണ. കെ എം. വയസ്സ്: 24. ഉയരം: 180cm. Star: അനിഴം. വിദ്യാഭ്യാസം: MSc Physics (Central University). സ്ഥലം: കൽപറ്റ, വയനാട്. അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9847472071 (പിതാവ്).

Reg No: 361

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-വിശ്വകർമ്മ (gold smith) യുവാവ്. പേര്: VISHAK BABU. വയസ്സ്: 27. ഉയരം: 170cm. വിദ്യാഭ്യാസം: BA Economics. സ്ഥലം: എടപ്പള്ളി, എറണാകുളം ജില്ല. ജോലി: പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ക്ലർക്ക്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9895984062, 7025257980

Reg No: 362

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ LC യുവാവ്. പേര്: LIBIN ANTONY. വയസ്സ്: 29. ഉയരം: 169cm. വിദ്യാഭ്യാസം: +2, Degree in Animation Designing. ജോലി: ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, സ്വന്തമായുള്ള സ്റ്റുഡിയോ. സ്ഥലം: മാള, തൃശ്ശൂർ. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8281501892.

Reg No: 363

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവാവ്. പേര്: ജാഫർ. വയസ്സ്: 27. ഉയരം: 6.2 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. സ്ഥലം: പുലാമന്തോൾ, മലപ്പുറം ജില്ല. ജോലി: റിലയൻസ് പെട്രോൾ പമ്പിൽ. ഇടത്തരം കുടുംബം. +2 യോഗ്യതയുള്ള ആലോചനകൾ നോക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9847384730.

Reg No: 365

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

സുന്നി യുവതി. പേര്: ഫൗസിയ. വയസ്സ്: 33. ഉയരം: 5.6 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: പ്ലസ് ടു. ജില്ല: മലപ്പുറം. സ്ഥലം: തിരൂർ, കടുങ്ങാത്തുകുണ്ട്. ജോലി: ഇല്ല. ദീനിയായ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9946989009.

Reg No: 366

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-വിശ്വകർമ്മ യുവാവ്. പേര്: സജിത്ത്. വയസ്സ്: 30. ഉയരം: 5.7 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. സ്ഥലം: ആലപ്പാട്, തൃശ്ശൂർ. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9567495488.

Reg No: 369

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: VIPIN KUMAR. വയസ്സ്: 36. വിദ്യാഭ്യാസം: Diploma in Automobile Engineer. സ്ഥലം: Kattanam. നിർധന കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടിയെയാണ് ആവശ്യം. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8289936816.

Reg No: 370

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ് പേര്: ജിന്റോ. വയസ്സ്: 31. ഉയരം: 162cm. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. സ്ഥലം: ഇരിട്ടി, കണ്ണൂർ. ജോലി: പെയിന്റിംഗ്. സാമ്പത്തികം, വിദ്യാഭ്യാസം പ്രശ്‌നമില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9745 017 225.

Reg No: 371

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പേര്: RASHIDA. P. വയസ്സ്: 29. സ്ഥലം: മലപ്പുറം, താനൂർ, മൂന്നുപള്ളി. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8139051030.

Reg No: 372

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പേര്: ഫെമിന. വയസ്സ്: 35. ഉയരം: 5 അടി. പുനർ വിവാഹം. വിദ്യാഭ്യാസം: 9. തിരുവനന്തപുരം ജില്ല. ജോലിയില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9074383568

Reg No: 373

08.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

07.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

06.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

05.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

04.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

03.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

02.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

01.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

31.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

30.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

29.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

28.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

27.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

26.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

metrojournalmatrimonyNishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *