വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ 10.08.2020

മെട്രോ ജേണൽ മാട്രിമോണിയലിലേക്ക് വന്ന വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകളാണ് ചുവടെ. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോസലുകൾ അയക്കാം.

ഈ മാട്രിമോണിയലിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും പെൺകുട്ടികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും. 

അതിനായി താഴെയുള്ള വാട്‌സാപ്പ് ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്‌ വാട്‌സാപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടുക…

whatsapp NEW

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-നായർ യുവാവ്. പേര്: AJESH. S. വയസ്സ്: 44 വയസ്സ്. വിദ്യാഭ്യാസം: PDC. ജോലി: Stationary and Tea Shop. നക്ഷത്രം: മൂലം. സ്ഥലം: Nedumkunnam, Kottayam ജില്ല. Dowry not expected. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9526726071, 04812415778.

Reg No: 374

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-പിള്ള യുവാവ്. പേര്: സജീഷ്. വയസ്സ്: 28. ജോലി: അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ. സ്ഥലം: മണപ്പാടം. ഫോൺ: 9037912997, 8606068661.

Reg No: 375

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ LC യുവാവ്. പേര്: LESSLY CLEETUS. വയസ്സ്: 34. വിദ്യാഭ്യാസം: BA (English). ജോലി: KSRTC CONDUCTOR (PSC APPOINTMENT). സ്ഥലം: VALIYATHAYIL HOUSE, KATTOOR. P.O, ALAPPUZHA. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9847413940, 7907593990.

Reg No: 376

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: സാജൻ. വയസ്സ്: 53. ഉയരം: 169cm. പുനർ വിവാഹം. ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. ജോലി: Central Govt employee. സ്ഥലം: കൊല്ലം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 85471 44200.

Reg No: 377

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Christian Pentecost (OBC) യുവാവ്. പേര്: ARUN JOHN. വയസ്സ്: 28. ഉയരം: 5.9 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: +2, Ayurveda Nursing. സ്ഥലം: ഇടുക്കി. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9061071727.

Reg No: 378

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ LC യുവാവ്. പേര്: ROY FRANCIS. വയസ്സ്: 28. ഉയരം: 172. സ്ഥലം: കോഴിക്കോട്. ജോലി: പെയിന്റിംഗ്. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9539693480.

Reg No: 379

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-കാവുതീയ യുവാവ്. പേര്: അഖിലേഷ്. വയസ്സ്: 31. ഉയരം: 5.10അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: പ്ലസ് ടു. സ്ഥലം: കാസർകോട്, കളനാട്. ജോലി: ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യത, ജാതി എന്നിവ പ്രശ്‌നമില്ല. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 918943445866, 971502051006.

Reg No: 380

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പേര്: സഫിയ. വയസ്സ്: 33. ഉയരം: 5.2 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: 10th. സ്ഥലം: Kootanad, Palakkad ജില്ല. ജോലി: Data operator. 40 വയസ്സിൽ കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തവരെയും പരിഗണിക്കും. പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9544850836.
Reg No: 381

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം സുന്നി യുവതി. പേര്: സോഫിയ. വയസ്സ്: 32. ഉയരം: 5.2 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: 10. ജില്ല: മലപ്പുറം, വെളിയൻകോട്, പാലപ്പെട്ടി. പുനർ വിവാഹം. ബാധ്യതകൾ ഇല്ല. നല്ല ദീനിയായ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9946709896, 9847861921.

Reg No: 382

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം സുന്നി യുവാവ്. പേര്: HAMIR. വയസ്സ്: 31. ഉയരം: 5.8 അടി. വാപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ല. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. സ്ഥലം: Chalingad, Kaipamangalam, Trissur. ജോലി: ലുലു മാൾ (പാരഗൺ റസ്റ്റോറന്റ്). തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ളവർ മാത്രം ബന്ധപ്പെയുക. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 98470 05205, +91 97007 46007 (വാട്‌സാപ്പ്).

Reg No: 383

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: SYAM. വയസ്സ്: 32. ഉയരം: 160cm. വിദ്യാഭ്യാസം: B.Com. ജോലി: Govt. Clerk. വയനാട്, കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക. ഗവൺമെന്റ് ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9946340684.

Reg No: 384

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RCSC യുവാവ്. പേര്: ANOOP CHERIAN. വയസ്സ്: 34. ഉയരം: 176cm. വിദ്യാഭ്യാസം: Electrical Diploma. ജില്ല: ഇടുക്കി. പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ, 25നും 33നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ജില്ല ഏതായാലും പ്രശ്‌നമില്ല. Looking Christian RCSC, Latin, no problem with any Christian denomination. വിവരങ്ങൾക്ക്: 965676501.

Reg No: 385

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-വിശ്വകർമ്മ (Black Smith) യുവാവ്. പേര്: ശ്രീരാഗ് കെ വി. വയസ്സ്: 31. ഉയരം: 167cm. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC, ITC (Welding-not contnued). ജോലി: വെൽഡിംഗ് ഷോപ്പ് ഉടമ. സ്ഥലം: അതിയടം, പഴയങ്ങാടി, കണ്ണൂർ ജില്ല. പുനർ വിവാഹം (തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് ബന്ധം വേർപിരിഞ്ഞത്.). വിവരങ്ങൾക്ക്: 8907159418.

Reg No: 386

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-നാർ യുവാവ്. പേര്: സന്തോഷ് പി. വയസ്സ്: 35. സ്ഥലം: നിലമ്പൂർ (മലപ്പുറം). ജോലി: അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (Security field). വിദ്യാഭ്യാസം: പ്ലസ്ടു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8075371656, 9846832145.

Reg No: 387

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രസ്ത്യൻ Jacobite യുവാവ്. പേര്: SHIBU. വയസ്സ്: 40. ഉയരം: 165. ആദ്യ വിവാഹം. സ്ഥലം: കൊട്ടാരക്കര. വിദ്യാഭ്യാസം: 10th. ജോലി: മെക്കാനിക്കൽ. ബാധ്യതകളില്ലാത്ത ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8590158301.

Reg No: 388

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-നായർ യുവാവ്. പേര്: RAVI TAROOR. വയസ്സ്: 62. ഉയരം:5.8 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: B.Com. സ്ഥലം: പുതുക്കോട്, പാലക്കാട് ജില്ല. 45നും 50നും ഇടയിലുള്ളവരിൽ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9746970247.

Reg No: 389

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പേര്: MUSBIRA. V. വയസ്സ്: 19. ആദ്യ വിവാഹം. ഉയരം: 165cm. Weight: 60kg. upper middle class കുടുംബം. സ്ഥലം: മലപ്പുറം, എടവണ്ണ. വിദ്യാഭ്യാസം: BSc Psychology degree second year student). മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപെട്ട നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള യുവാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബിസിനസ്, Architecture, Engineers എന്നിവർക്ക് മുൻഗണന. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9446769368.

Reg No: 390

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-നായർ യുവതി. വയസ്സ്: 21. നക്ഷത്രം: മൂലം. വിദ്യാഭ്യാസം: ഡിഗ്രി മൂന്നാം വർഷം. ഉയരം: 153cm. സ്ഥലം: കായംകുളം. പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടിലെ കുട്ടിയാണ്. സ്ത്രീധനം ആവശ്യമില്ലാത്ത, 30 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള യുവാക്കൾ ഈ വാട്‌സാപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക: 7902482643.

Reg No: 391

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവാവ്. പേര്: FASLU RAHMAN. 26 വയസ്സ്. ഉയരം: 164cm. ജോലി: ഹോട്ടൽ മനാജർ, മലപ്പുറം. അത്യാവശ്യം സൗന്ദര്യമുള്ള യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അനാഥരായാൽ നല്ലത്. സാമ്പത്തികവും വിശയമില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 75618 84966.

Reg No: 392

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: MIDHUN. ജാതി: Asari. വയസ്സ്: 29. ഉയരം: 156cm. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. സ്ഥലം: തലക്കുളത്തൂർ, കോഴിക്കോട്. ഡിമാന്റുകളില്ല. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8891462772.

Reg No: 393

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ്. ജാതി: മുസ്ലിം സുന്നി യുവാവ്. വയസ്സ്: 27. സ്ഥലം: കോഴിക്കോട്, മാനിപുരം. Hight.178 cm ജോലി: സെയിൽസ് മാൻ യു എ ഇ. വിദ്യാഭ്യാസം: +1. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും ഇടത്തരം സുന്നി ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8129956589

Reg No: 394

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവാവ്. ഷെമിൽ P.N. വയസ്സ്: 24. ഉയരം: 5.4അടി. സ്ഥലം: പുതിയവീട്ടിൽ, വാടാനപ്പള്ളി, തൃശ്ശൂർ ജില്ല. ജോലി: Abhudhabi Company worker. മുസ്ലിം സുന്നി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ളവർ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക: +91 97461 46045*.

Reg No: 395

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം സുന്നി യുവാവ്. പേര്: FAISAL. വയസ്സ്: 28. ഉയരം: 5.6അടി. സ്ഥലം: പുത്തനത്താണി, മലപ്പുറം. വിദ്യാഭ്യാസം: Diploma in Education. ജോലി: ബിസിനസ്സ്- ജ്വല്ലറി ഷോപ്പ്. 20നും 23നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ളവർ മാത്രം *ബന്ധപ്പെടുക: +91 6238 434 339.

Reg No: 396

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ്. പേര്: SHINU THANKACHAN. വയസ്സ്: 30. ഉയരം: 5.5 അടി. Weight: 48kg. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC, ITI – Electrical Wiring Technology. സ്ഥലം: കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 81368 51253.

Reg No: 397

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-നായർ യുവാവ്. പേര്: രഞ്ജിത്ത്. വയസ്സ്: 35. ഉയരം: 5.5. വിദ്യാഭ്യാസം: പ്രീഡിഗ്രി. ജോലി: പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ സൂപ്പർവൈസർ. സ്ഥലം: എറണാകുളം, അങ്കമാലി. ഡിമാന്റുകളില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7907674492.

Reg No: 398

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം സുന്നി യുവതി. പേര്: സൗദ. വയസ്സ്: 30. ഉയരം: 170cm. GNM നഴ്‌സ്. സ്ഥലം: നീലഗിരി, തമിഴ്‌നാട്. വിവരങ്ങൾക്ക്: +96569069792 (വാട്‌സാപ്പ്).

Reg No: 399

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പുനർ വിവാഹം. വയസ്സ്: 24. ഉയരം: 141cm. വെളുപ്പ് നിറം. വിദ്യാഭ്യാസം: NTTC. സാധാരണ കുടുംബം. സ്ഥലം: പരപ്പനങ്ങാടി-ചിറമംഗലം. ജില്ല: മലപ്പുറം. സാമ്പത്തികം നോക്കാത്ത സൽസ്വഭാവികളായ സുന്നി യുവാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രായപരിധി 27-29 വരെ. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ളവർ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക: 8891551883, 9074770457.

Reg No: 400

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ട്രാൻസ് യുവതി. ആണിന്റെ ശരീരം, പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ്, സർജറികഴിയാത്ത ട്രാൻസ് വുമൺ. പേര്: HANILA. വയസ്സ്: 24. ഉയരം: 175. വിദ്യാഭ്യാസം: ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ. ജില്ല: പാലക്കാട്. ജോലി: കാൾ സെന്റർ. ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നവർ മാത്രം വിളിക്കുക. ഭാര്യ മരിച്ച കുട്ടികളുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെയും സ്വീകരിക്കും. ഫോൺ: 7356997872.

Reg No: 401

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-വിശ്വകർമ്മ യുവാവ്. പേര്: വിഷ്ണു വി ഓമനക്കുട്ടൻ. വയസ്സ്: 28. ഉയരം: 170cm. വിദ്യാഭ്യാസം: B.Com. സ്ഥലം: തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി. ജോലി: Receiving Officer at sun aqua iruveli resort, Maldives. ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രിയുള്ള (BSc nuersing etc..)വർക്ക് മുൻഗണന. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8593041244.

Reg No: 402

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: BIBIN BABU. വയസ്സ്: 30. ഉയരം: 5.3 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: Marine Mechanical Fitter. സ്ഥലം: പാല, കോട്ടയം. ജോലി: Mechanical Engineer in Cochin Shipyard. Partner Preference : Looking for an open minded homely traditional Girl. The girl should be anexcellenthomemaker & if possible can have some professional career. The girl should have stronginclinationfor values & morals. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 81291 31416

Reg No: 403

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവാവ്. പേര്: JABIR VP. വയസ്സ്: 28. 183.6 അടി. +2 വിദ്യാഭ്യാസം. സ്ഥലം: പരപ്പനങ്ങാടി, ചെട്ടിപ്പടി, മലപ്പുറം. ജോലി: കൽപ്പണി. നല്ല ഉയരമുള്ള യുവതികളിൽ നിന്നും അലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. മറ്റു ഡിമാന്റുകളില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9946546681.

Reg No: 404

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു തിയ്യ യുവാവ്. പേര്: ജയലാൽ. വയസ്സ്: 32. സ്ഥലം: കോഴിക്കോട്. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC/ PLUS 2. ഉയരം: 172 CM, നാള്: പൂരുരുട്ടാതി. . സെയിൽസ്മാൻ ആയി  ജോലി ചെയ്യുന്നു. 24നും 29നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 9645490291-8086570174 വാട്‌സാപ്പ് നമ്പർ: +919645490291.

Reg No: 405

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: ജിജോ. വയസ്സ്: 34. ഉയരം: 165cm. വിദ്യാഭ്യാസം: എസ് എസ് എൽ സി. സ്ഥലം: മലപ്പുറം, മഞ്ചേരി. ജോലി: മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9567343020.

Reg No: 406

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: സന്ദീപ്. വയസ്സ്: 29. ഉയരം: 5.9 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: ITA. സ്ഥലം: Chavakkad, Thiruvathura, Thrissur. ജോലി: Welder for a company in QATAR. യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 97433683137.

Reg No: 407

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-വിശ്വകർമ്മ കാർപെന്റർ യുവാവ്. പേര്: ഹരികൃഷ്ണൻ. 42 വയസ്സ്. വിദ്യാഭ്യാസം: ITI. ഗവൺമെന്റ് ജോലി. സ്ഥലം: കോഴിക്കോട്. വിവരങ്ങൾക്ക്്: 9207913503.

Reg No: 408

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പ്രീൻസിയ. 23 വയസ്സ്. ഉയരം: 150cm. വിദ്യാഭ്യാസം: എൻജിനീയറിംഗ്. സ്ഥലം: രാമനാട്ടുകര, മലപ്പുറം. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 98464 51915.

Reg No: 409

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം സുന്നി യുവതി. പുനർ വിവാഹം. വയസ്സ്: 29. കറുപ്പിനോടടുത്ത ഇരുനിറം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കിഴിശ്ശേരി ഭാഗം. ഇടത്തരം സാമ്പത്തികം. ബാധ്യതകളില്ലാത്ത പുനർവിവാഹിതരെയും പരിഗണിക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9946231077.

Reg No: 410

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. വയസ്സ്: 19. സ്ഥലം: തൃശ്ശൂർ ജില്ല. ദീനീ ഫാമിയിൽപെട്ട ബി കോം ഡിഗ്രിയുള്ള യുവാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. തൃശ്ശൂർ പട്ടാമ്പിയുടെ 20 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. വിവരങ്ങൾക്ക്: 99 61 51 17 95.

Reg No: 411

09.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

08.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

07.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

06.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

05.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

04.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

03.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

02.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

01.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

31.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

30.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

29.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

28.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

27.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

26.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

metrojournalmatrimonyNishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *