വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ

മെട്രോ ജേണൽ മാട്രിമോണിയലിലേക്ക് വന്ന വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകളാണ് ചുവടെ. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോസലുകൾ അയക്കാം.

ഈ മാട്രിമോണിയലിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും പെൺകുട്ടികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും. 

അതിനായി താഴെയുള്ള വാട്‌സാപ്പ് ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്‌ വാട്‌സാപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടുക…

whatsapp NEW

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവാവ്. വയസ്സ്: 28. ഉയരം: 170cm വിദ്യാഭ്യാസം: Degree/Civil. ജോലി: Site Supervisor, Muscut-OMAN. സ്ഥലം: പത്തനംതിട്ട, കോന്നി. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9496086117.

Reg No: 469

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-നായർ യുവാവ്. പേര്: RAJESH. വയസ്സ്: 41. ഉയരം: 5.6അടി. Weight: 67kg. Star: Pooyam. ജില്ല: കോട്ടയം. വിദ്യാഭ്യാസം: +2, ITI, Elecctrical, Pvt Limited. കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലയിലുള്ള യുവതികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 99474 55170.

Reg No: 470

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: SHIBU V.J. വയസ്സ്: 35. ഉയരം: 5.3 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. സ്ഥലം: തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി. ജോലി: JCB Operator. തൊടുപുഴ, കോട്ടയം, പാല, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, മൂവാറ്റുപ്പുഴ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള യുവതികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9961741645.

Reg No: 471

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: BIJU. R. ജാതി: വിളക്കിത്തലനായർ. വയസ്സ്: 39. ഉയരം: 171cm. വിദ്യാഭ്യാസം: 10. സ്ഥലം: കടക്കൽ (കാഞ്ഞിരത്തുമൂട്) കൊല്ലം ജില്ല. ജോലി: കൂലിപ്പണി. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 6238297800.

Reg No: 472

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: ഹരിനാരായണൻ. ജാതി: മന്നാഡിയാർ (ഹിന്ദു). വയസ്സ്: 31. ഉയരം: 165cm. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. ജില്ല: പാലക്കാട്. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9895125954.

Reg No: 473

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവാവ്. പേര്: MUSTHAFA M.T. വയസ്സ്: 33. ഉയരം: 5.2 അടി. ആദ്യ വിവാഹം. സ്ഥലം: പട്ടാമ്പി, പാലക്കാട്. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. ജോലി: ബിസിനസ്സ് (Bags manufacturing unit). അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9746003961.

Reg No: 474

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-നാടാർ യുവാവ്. പേര്: അഭിലാഷ്. വയസ്സ്: 35. ഉയരം: 172. Star: Makayiram. സ്ഥലം: Peyad, തിരുവനന്തപുരം. ജോലി: ഡ്രൈവർ. വിദ്യാഭ്യാസം: BA History. ഡിമാന്റുകളില്ല. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9387532729.

Reg No: 475

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പേര്: ശരീഫ. വയസ്സ്: 35. പുനർ വിവാഹം. സ്ഥലം: മലപ്പുറം കുന്നുംപുറം. വിവരങ്ങൾക്ക്: 00966548915990(WhatsApp-Gulff Number).

Reg No: 476

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Christian Jacobite യുവാവ്. പേര്: ELDHOSE MANI. വയസ്സ്: 30. സ്ഥലം: Chamakkalayil, Mulakulam south, Kottayam ജില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം: Degree. ജോലി: refinory cylinder supply. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9895913852.

Reg No: 477

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

നായർ യുവാവ്. പേര്: പ്രവീൺ. വയസ്സ്: 38. ഉയരം: 5.10 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: 10. സ്ഥലം: തൃശ്ശൂർ. ജോലി: ഡ്രൈവർ. 28നും 35നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9061460488.

Reg No: 478

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവാവ്. പേര്: RISHAD. വയസ്സ്: 35. ഉയരം: 6.2 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: B.Com Complete. സ്ഥലം: കൂത്തുപറമ്പ്, കണ്ണൂർ. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: +968 9046 5325 (WatsApp Oman)

Reg No: 479

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവാവ്. പേര്: ഇസ്മാഈൽ ലത്വീഫി. വയസ്സ്: 27. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. സ്ഥലം: തിരൂർ, വെങ്ങാലൂർ, മലപ്പുറം. ജോലി: ഡ്രൈവർ. സംസാരിക്കാൻ ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട്. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 6282112668.

Reg No: 480

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: രാജീവ്. ജാതി: ഹിന്ദു (പട്ടാര്യ). വയസ്സ്: 51. സ്ഥലം: വൈക്കം (കോട്ടയം ജില്ല). ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു. ഒരു മോളുണ്ട് (വിവാഹിത). ജോലി: റൂഫ് വർക്. സ്വന്തം വീടില്ല, വാടകക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വീടാകും. ജാതി വിഷയമില്ല. വിവാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയതോ വിധവയോ ആയ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9061506724.

Reg No: 481

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: മോഹനൻ. ജാതി: പുലയ. വയസ്സ്: 48. ഉയരം: 5.3 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: PDC. സ്ഥലം: തൃശ്ശൂർ, ചേലക്കര. ജോലി: ലോട്ടറിക്കട. ഡിമാന്റുകളില്ല. സുന്ദരിയായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9656116441.

Reg No: 482

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-നായർ യുവാവ്. പേര്: വിനോദ് എ എം. വയസ്സ്: 30. ഉയരം: 5.5 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: ഡിഗ്രി. സ്ഥലം: അത്താണി. ജില്ല: തൃശ്ശൂർ. ജോലി: ഗൾഫ് ഓയിൽ കമ്പനി (GM) പേഴ്‌സണൽ സെക്രട്ടറി. ഡിമാന്റുകളില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9744466686.

Reg No: 483

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പേര്: ശബ്‌ന. വയസ്സ്: 27. ഉയരം: 5.16 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. സ്ഥലം: പുളിക്കൽ. ജില്ല: മലപ്പുറം. ഫോൺ: 9048988947.

Reg No: 484

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവാവ്. പേര്: SHEHBIN SALIM. വയസ്സ്: 26. ഉയരം: 172അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: MCA. ജോലി: Software Engineer. സ്ഥലം: Peruvanthanam Near Mundakayam (Kottayam district). Partener preference: Muslim, age from 18 to 23, degree or more (studying or completed), color – fair, expected from Kottayam district, Thodupuzha (idukki district), Moovattupuzha (Ernakulam district), near by places. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9447258435.

Reg No: 485

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-വിശ്വകർമ്മ യുവാവ്. പേര്: APPOOS. വയസ്സ്: 26. ഉയരം: 5.5 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. ജോലി: പെയിന്റിംഗ്. ഡിമാന്റുകളൊന്നുമില്ല. നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കണം. സ്ഥലം: മണ്ണാർക്കാട്. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 95269 06776.

Reg No: 486

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: റെജി ജേക്കബ്. വയസ്സ്: 38. ഉയരം: 154. വിദ്യാഭ്യാസം: PDC, 1 year ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് സർവീസ് കോഴ്‌സ്. സ്ഥലം: കാഞ്ഞങ്ങാട്, കാസർകോട്. ജോലി: റബർ ലീസ്, കർണാടകയിൽ. ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ഏതുമാകാം. അനാഥക്കുട്ടി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. വിശ്വാസി ആയിരിക്കണം. അത്യാവശ്യം സേന്ദര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9495029242, 7356099242.

Reg No: 487

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-തിയ്യ യുവാവ്. പേര്: സതീഷ് ബാബു. വയസ്സ്: 31. ഉയരം: 178cm. പുനർ വിവാഹം. കുട്ടികളുണ്ട്. സ്ഥലം: മലപ്പുറം. ജോലി: മെക്കാനിക്ക്. വിവാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയതോ, വിധവയോ ആയവരിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്തവർക്കും ബന്ധപ്പെടാം. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9074809031.

Reg No: 488

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവാവ്. പേര്: നിസാർ. വയസ്സ്: 31. വിദ്യാഭ്യാസം: 10. സ്ഥലം: കരേക്കാട്. ജോലി: കൂലി. ജില്ല: മലപ്പുറം. പത്താം ക്ലാസിന് മുകളിൽ യോഗ്യതയുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ യുവതികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 6238360044.

Reg No: 489

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

നായർ യുവാവ്. പേര്: രാഹുൽ രാജേന്ദ്രൻ. വയസ്സ്: 28. ഉയരം: 186cm. വിദ്യാഭ്യാസം: പ്ലസ്ടു. സ്ഥലം: മറയൂർ, ഇടുക്കി ജില്ല. ജോലി: ബിസിനസ്സ്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9400948951.

Reg No: 490

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവാവ്. പേര്: MUTHALIF P.K. വയസ്സ്: 30. ഉയരം: 5.7അടി. ഇരു നിറം. ജോലി: ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. സ്ഥലം: തൃശ്ശൂർ. 22നും 25നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള യുവതികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 89431 99511.

Reg No: 491

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ LC യുവാവ്. പേര്: SHINE VARGHESE. വയസ്സ്: 32. ഉയരം: 5.1അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. സ്ഥലം: കോതമംഗലം, എറണാകുളം. ജോലി: ഡ്രൈവർ. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9745617337.

Reg No: 492

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: മനോജ് കുമാർ. ജാതി: ഹിന്ദു-veerasaiva. വയസ്സ്: 45. നക്ഷത്രം: അവിട്ടം. പുനർ വിവാഹം. ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം: ഹയർ സെക്കൻഡറി. ജോലി: ബിസിനസ്സ്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8921832614, 9946072968.

Reg No: 493

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-തിയ്യ യുവാവ്. പേര്: SUJIN V.S. വയസ്സ്: 31. ഉയരം: 169cm. വിദ്യാഭ്യാസം: MA, M.Ed. സ്ഥലം: Valiyaparambath, Kartikulam, Wayanad. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9544390039.

Reg No: 494

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു തിയ്യ യുവാവ്, പേര്: റിജേഷ്. വയസ്സ്: 33. ഉയരം: 5.11. വിദ്യാഭ്യാസം: പ്ലസ് ടു. കോഴിക്കോട് ജില്ല. കോട്ടൂളി. സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാന്റുകളൊന്നുമില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9747885840.

Reg No: 495

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

RCSC യുവാവ്. വയസ്സ്: 32. ഉയരം: 172 cm. വിദ്യാഭ്യാസം: BA. ജോലി: ബിസിനസ്സ്. ജില്ല: ആലപ്പുഴ. ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റിയിൽപെട്ട 31 വയസ്സ് വരെയുള്ള യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാന്റുകളില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9947219789.

Reg No: 496

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു തിയ്യ യുവാവ്, പേര്: റിജേഷ്. വയസ്സ്: 33. ഉയരം: 5.11. വിദ്യാഭ്യാസം: പ്ലസ് ടു. കോഴിക്കോട് ജില്ല. കോട്ടൂളി. സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാന്റുകളൊന്നുമില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9747885840.

Reg No: 497

12.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

11.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

10.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

09.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

08.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

07.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

06.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

05.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

04.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

03.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

02.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

01.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

31.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

30.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

29.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

28.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

27.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

26.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

metrojournalmatrimonyNishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *