വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ 14.08.2020

മെട്രോ ജേണൽ മാട്രിമോണിയലിലേക്ക് വന്ന വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകളാണ് ചുവടെ. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോസലുകൾ അയക്കാം.

ഈ മാട്രിമോണിയലിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും പെൺകുട്ടികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും. 

അതിനായി താഴെയുള്ള വാട്‌സാപ്പ് ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്‌ വാട്‌സാപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടുക…

whatsapp NEW

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

Christian Orthodox യുവാവ്. പേര്: ANISH V. വയസ്സ്: 36. ഉയരം: 5.8 അടി. ജോലി: Welder, Bus Conductor, Agribusiness. വിദ്യാഭ്യാസം: Plus 2, Diploma. സ്ഥലം: Kochukaunthavi P.O, Ellapara, Idukki. ഇടുക്കി, കോട്ടയം, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7909231861.
Reg No: 498

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Christian Orthodox യുവാവ്. സനീഷ് കുര്യാക്കോസ്. വയസ്സ്: 35. വിദ്യാഭ്യാസം: Plus2. സ്ഥലം: പത്തനംതിട്ട. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 99617 55403

Reg No: 498

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-നായർ യുവാവ്. പേര്: ഗോപകുമാർ. വയസ്സ്: 36. ഉയരം: 168cm. നക്ഷത്രം: പൂരൂരുട്ടാതി. സ്ഥലം: തൃശ്ശൂർ, ചാലക്കുടി. ജോലി: SAFTY GUARD Govt. Taluk Hospital Chalakkudy. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9497560736.

Reg No: 499

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവാവ്. പേര്: സബീർ. വയസ്സ്: 38. ഉയരം: 160cm. വിദ്യാഭ്യാസം: 10. സ്ഥലം: കല്ലുംതാഴം. ജില്ല: കൊല്ലം. ജോലി: കൂലിപ്പണി. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9567279726.

Reg No: 500

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. 33 വയസ്സ്. പുനർവിവാഹം. 4 മാസത്തെ കുടുംബ ജീവിതം. വിദ്യാഭ്യാസം: MA Bed Arabic. സ്ഥലം: തിരൂർ. മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി. താത്കാലിക വേദനത്തിൽ സ്‌കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. 35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരെ നോക്കുന്നു. ഇരുനിറം, മെലിഞ്ഞ ശരീരം, 5.2 ഉയരം. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7594921189.

Reg No: 501

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: അജയൻ. J. വയസ്സ്: 45. ഉയരം: 160cm. Weight: 55kg. Star: Atham. വിദ്യാഭ്യാസം: M.A. ജോലി: MedicalCollegeLab Assistant. Employed In -Govt of kerala-Medical Education Service. സ്ഥലം: Kilimanoor, Thiruvananthapuram. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9895474200.

Reg No: 502

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-പുലയ-SC യുവാവ്. പേര്: രാഹുൽ ആർ. വയസ്സ്: 38. ഉയരം: 165cm. Weight: 67kg. വിദ്യാഭ്യാസം: BA-Political Science, JDC/Computer Hardware/NDT level II. സ്ഥലം: കൊല്ലം, കരുനാഗപ്പള്ളി. ജോലി: NDT: Technician/Kuwait (Retinary). ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഏതിൽപ്പെട്ടതും പരിഗണിക്കും. വിവാഹമോചിതരായ പെൺകുട്ടികളുടെയും മറ്റ് ബാധ്യതകളില്ലാത്ത രക്ഷകർത്താക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മറ്റ് നിബന്ധനകളില്ല. (വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തികമായ ഒരു നിബന്ധനയും ഇല്ല). വിവരങ്ങൾക്ക്: 8089681826.

Reg No: 503

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC SC യുവാവ്. പേര്: ANTONY VARGHESE. വയസ്സ്: 42. ഉയരം: 170cm. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC, ITI. ജോലി: ബിസിനസ്സ്. സ്ഥലം: Cherai, Ernakulam. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9447156731, 9947136663.

Reg No: 504

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ മാർത്തോമ യുവാവ്. പേര്: REJI MATHEW. വയസ്സ്: 37. പുനർ വിവാഹം. ഉയരം: 170cm. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. ജോലി: Singer and Church worker. സ്ഥലം: കണ്ണൂർ. ഡിമാന്റുകളില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9496355097.

Reg No: 505

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പേര്: NASINI. വയസ്സ്: 27. പുനർ വിവാഹം. ഉയരം: 5.1 അടി. സ്ഥളം: ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ, വിദ്യാഭ്യാസം: +2. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9645296331.

Reg No: 506

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു കണ്ണക്കൻ യുവതി. വയസ്സ്: 40. ആദ്യ വിവാഹം. സ്ഥലം: പുലാമന്തോൾ, മലപ്പുറം. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. ജോലി: ആശ വർക്കർ. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട് എന്നീ ജില്ലകളിലുള്ളവരെ പരിഗണിക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9745652773, 6238429245.

Reg No: 507

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ്. പേര്: ROYISH. Thomas. വയസസ്: 32. ഉയരം: 163cm. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. സ്ഥലം: Oduvally, Thalipparamba, Kannur. ജോലി: വെൽഡിംഗ്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9497766657.

Reg No: 508

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു, വേട്ടുവ യുവാവ്. പേര്: സന്തോഷ് ടി ടി, ജാതി: ഹിന്ദു-വേട്ടുവ. വയസ്സ്: 45. പുനർവിവാഹം. ഉയരം: 5.5 അടി. തൂക്കം: 60kg. വിദ്യാഭ്യാസം: PDC, ITI Electrical & Apprenticeship; compt. Computer Ms Office. ജോലി: Pvt. Co.  തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. ജാതി പ്രശ്‌നമില്ല. സ്ഥലം: തൃശ്ശൂർ, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9846437979.

Reg No: 509

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: VIJESH. വയസ്സ്: 35. ജാതി: മണിയാണി. ഉയരം: 168cm. നക്ഷത്രം: അനിഴം. സ്ഥലം: കണ്ണൂർ, ബ്ലാത്തൂർ. വിദ്യാഭ്യാസം: MSc. Med. ജോലി: CBSE higher Secondary School PlusTwo Chemistry Teacher. ഇടത് കാലിന് ചെറിയ തോതിൽ സ്വാധീന കുറവുണ്ട്. മറ്റു ശാരീരിക പ്രശ്‌നങ്ങളില്ല. ഇതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9020804635.

Reg No: 510

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

നായർ യുവാവ്. പേര്: സുമേശ് കുമാർ. വയസ്സ്: 38. ഉയരം: 5.3 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. സ്ഥലം: കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. ജോലി: പ്ലംബിംഗ്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9061868864.

Reg No: 511

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവാവ്. പേര്: മുഹമ്മദ് റിഷാദ്. വയസ്സ്: 28. ഉയരം: 5.4. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. സ്ഥലം: നിലമ്പൂർ, മലപ്പുറം. ജോലി: Sales man & Self Embloyee. പാവപ്പെട്ടതോ, യത്തീംകുട്ടിയോ ആയവർക്ക് മുൻഗണണന. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9747276710.

Reg No: 512

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പേര്: അമ്മു (Nick Name). വയസ്സ്: 20. ഉയരം: 5.4 അടി. Student (പഠനം തുടരാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക). സ്ഥലം: എറണാകുളം. അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7558800420.

Reg No: 513

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

RCSC യുവാവ്. പേര്: SEBASTIAN. വയസ്സ്: 32. ഉയരം: 172 cm. വിദ്യാഭ്യാസം: BA. ജോലി: ബിസിനസ്സ്. ജില്ല: ആലപ്പുഴ. ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റിയിൽപെട്ട 30വയസ്സ് വരെയുള്ള യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാന്റുകളില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9947219789.

Reg No: 514

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: SURENDRAN. ജാതി: Ganaka. വയസ്സ്: 40. ഉയരം: 156cm. വിദ്യാഭ്യാസം: PDC. ജോലി: X-ray welder, real Estate brokker & Actor. സ്ഥലം: Thekkumkattil, Ernakulam. ജാതി പ്രശ്‌നമില്ല. പാവപ്പെട്ട നല്ല കുടുംബത്തിൽ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 35 വയസ്സുവരെ പരിഗണിക്കും. പണം, പൊന്ന് ആവശ്യമില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8593838234, 7510619095.

Reg No: 515

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ SC യുവാവ്. പേര്: JOSEPH. P.J. വയസ്സ്: 38. ഉയരം: 178cm. വിദ്യാഭ്യാസം: MCom. സ്ഥലം: Thathampally, ആലപ്പുഴ. ജോലി: Thomas & Associates (CA). Audit Manager at Vaikkom Branch. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9495973584.

Reg No: 516

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-യുവാവ്. പേര്: മഹേഷ്. വയസ്സ്: 38. ജോലി: ടൈൽസ് ഫിറ്റിംഗ്. ജില്ല: കണ്ണൂർ. വിദ്യാഭ്യാസം: Pree Degree. പാവപ്പെട്ട ഹിന്ദു തിയ്യ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കണ്ണൂർജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9747404383, 8606795382.

Reg No: 517

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു മണ്ണാൻ യുവതി. വയസ്സ്: 25. വിദ്യാഭ്യാസം: M.A സംസ്‌കൃതം. സ്ഥലം: പുലാമന്തോൾ, മലപ്പുറം ജില്ല. മലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട് എന്നീ ജില്ലകളിലുള്ളവരിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9526235810, 9745652773.

Reg No: 518

13.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

12.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

11.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

10.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

09.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

08.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

07.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

06.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

05.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

04.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

03.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

02.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

01.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

31.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

30.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

29.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

28.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

27.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

26.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

metrojournalmatrimonyNishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *