വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ 16.08.2020

മെട്രോ ജേണൽ മാട്രിമോണിയലിലേക്ക് വന്ന വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകളാണ് ചുവടെ. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോസലുകൾ അയക്കാം.

ഈ മാട്രിമോണിയലിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും പെൺകുട്ടികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും. 

അതിനായി താഴെയുള്ള വാട്‌സാപ്പ് ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്‌ വാട്‌സാപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടുക…

whatsapp NEW

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: രാരീഷ് R. വയസ്സ്: 36 വയസ്സ്. സ്ഥലം: ചിറയിൻകീഴ്, ആറ്റിങ്ങൾ, തിരുവനന്തപുരം. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. ജോലി: ബിസിനസ്സ്. ഡിമാന്റുകളില്ല. എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും പരിഗണിക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 86066 68838.

Reg No: 530

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-തിയ്യ യുവാവ്. പേര്: AJESH. വയസ്സ്: 34. സ്ഥലം: കണ്ണൂർ, മയ്യിൽ. ജോലി: ഡ്രൈവർ. സൗന്ദര്യമുള്ള യുവതികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9061577819.

Reg No: 531

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഇടത്തരം കുടുംബത്തിൽപെട്ട നായർ യുവാവ്. പേര്: നിഷാദ്. വയസ്സ്: 34. ഉയരം: 172cm. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. ജോലി: കോൺടാക്ടർ. സ്ഥലം: തവനൂർ, കുറ്റിപ്പുറം, മലപ്പുറം ജില്ല. ജാതകം പ്രശ്‌നമില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 98952 90434.

Reg No: 532

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: ഷീന മാത്യു. ക്രിസ്ത്യൻ RC SC യുവതി. വയസ്സ്: 32. ഉയം: 159cm. Weight: 60kg. സ്ഥലം: തെക്കേമല, പാലൂർക്കാവ്, ഇടുക്കി. ജോലി: ടീച്ചർ. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9746949626.

Reg No: 533

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: VIJAYAN. N.P. ജാതി: HINDU, THANDAN. വയസ്സ്: 35. ഉയരം: 170cm. സ്ഥലം: ഒറ്റപ്പാലം, പാലക്കാട് ജില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC, ITI (Electrical). ജോലി: Electrician (Licensed Wiremen) & Plumber. സാമ്പത്തികമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ജാതിയോ പ്രശ്‌നമില്ല. ജോലിയും നിർബന്ധമില്ല. പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു നാടൻ പെൺകുട്ടിയാവണം. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9747204872.

Reg No: 534

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

സുന്നി യുവാവ്. വയസ്സ്: 25. വെളുത്ത നിറം. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. മതപഠനം: 7. ജോലി: Feeds കമ്പനിയിൽ ഡ്രൈവർ. സ്ഥലം: കരുവാരക്കുണ്ട്, മലപ്പുറം ജില്ല. 23 വയസ്സ് വരെയുള്ള മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുമുള്ള യുവതികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: +919846164361.

Reg No: 535

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവാവ്. പേര്: ഷമീർ. വയസ്സ്: 30. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. ജോലി: അക്കൗണ്ടന്റ് (സഊദി). സ്ഥലം: പുനലൂർ. സാധാരണ കുടുംബം. കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന 24 മുതൽ 29വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7736381471.

Reg No: 536

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പേര്: അഷ്മീറ. വയസ്സ്: 25. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. ജില്ല: വയനാട്. ഭർത്താവ് മരിച്ചു. രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. വെളുത്ത നിറം. സാമ്പത്തികമുണ്ട്. കുട്ടികളെ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ നോക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലവിൽ ഭാര്യ ഇല്ലാത്ത മുസ്ലലിം സുന്നി കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വാട്‌സാപ്പ് നമ്പർ: വയനാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ളവർ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക: 0096891208 250 (ഗൾഫ് നമ്പർ).

Reg No: 537

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം സുന്നി യുവാവ്. പേര്: അബ്ദുൽ ജലീൽ. വയസ്സ്: 26. ഉയരം: 5.30 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: Plustwo. സ്ഥലം: ചുങ്കത്തറ, മലപ്പുറം. ജോലി: ദുബൈയിൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9846205461.

Reg No: 538

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം സുന്നി യുവാവ്. പേര്: SHEBIN K.S. വയസ്സ്: 34. ഉയരം: 5.4 അടി. പുനർ വിവാഹം. ജോലി: Sr. Executive Finance. Company Name: Soba ltd. സ്ഥലം: തൃശ്ശൂർ. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9447775051.

Reg No: 539

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പേര്: ഷംന പരീത്. വയസ്സ്: 22. ഉയരം: 4.9അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. സ്ഥലം: കോതമംഗലം, എറണാകുളം ജില്ല. ഇടത്തരം കുടുംബം. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 94478 46316.

Reg No: 540

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. വയസ്സ്: 34. ഉയരം: 160 cm. ആദ്യ വിവാഹം. വെളുത്ത നിറം. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. ജില്ല: മലപ്പുറം. ബാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്ത പുനർ വിവാഹവും പരിഗണിക്കും. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലക്കാർ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക: 7558064033.

Reg No: 541

15.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

14.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

13.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

12.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

11.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

10.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

09.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

08.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

07.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

06.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

05.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

04.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

03.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

02.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

01.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

31.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

30.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

29.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

28.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

27.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

26.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

metrojournalmatrimonyNishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *