വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ 18.08.2020

മെട്രോ ജേണൽ മാട്രിമോണിയലിലേക്ക് വന്ന വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകളാണ് ചുവടെ. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോസലുകൾ അയക്കാം.

ഈ മാട്രിമോണിയലിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും പെൺകുട്ടികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും. 

അതിനായി താഴെയുള്ള വാട്‌സാപ്പ് ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്‌ വാട്‌സാപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടുക…

whatsapp NEW

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: LIKHIL. T.G. വയസ്സ്: 42. പുനർ വിവാഹം. വിദ്യാഭ്യാസം: Civil Engineering Diploma (3yrs Polytechnic College). ജോലി: Project Manager at Bangalore and before than as Civil Engineer at QATAR. Now Starting a Business. സ്ഥലം: Alengad, Kallur, Thrissur. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 98953 03479.

Reg No: 578

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-തിയ്യ യുവാവ്. പേര്: RATHEESH. P.J. വയസ്സ്: 31. ഉയരം: 5.6അടി. സ്ഥലം: Thirunelly, വയനാട്. വിദ്യാഭ്യാസം: 10th. ജോലി: Excavator operator. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8590115315, 8943706079.

Reg No: 579

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: LIJEESH. M.P. ജാതി: വേട്ടുവ മേസൺ. പുനർ വിവാഹം. വയസ്സ്: 34. ഉയരം: 5.6 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. ജോലി: ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ & കോൺട്രാക്ടർ. സ്ഥലം: Arakkal, Vengalam, Kozhikode. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9946204481.

Reg No: 580

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ Marthomite യുവാവ്. പേര്: SUNIL K PHILIP. വയസ്സ്: 34. ഉയരം: 155cm. വിദ്യാഭ്യാസം: ITI. ജോലി: ഓട്ടോ മൊബൈൽ മെക്കാനിക് (മസ്‌കത്ത്). സ്ഥലം: പത്തനംതിട്ട. പാവപ്പെട്ട ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക് 7034409265, 9605005871

Reg No: 581

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: SUJITH. V. ജാതി: Veluthedathnair. വയസ്സ്: 28. ഉയരം: 165cm. Star: Chathayam. Shudha Jadhakam. വിദ്യാഭ്യാസം: B.Com. സ്ഥലം: ചങ്ങരംകുളം, മലപ്പുറം. ജോലി: Maintaines Executive (A/C Section), Muscut. എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8943306379.

Reg No: 582

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: RAHUL. R. ജാതി: vilakkathala Nair. വയസ്സ്: 30. ഉയരം: 165cm. വിദ്യാഭ്യാസം: B.Com.ജോലി: Showroom incharge (Ford Car showroom Marathakkara-Thrissur).  സ്ഥലം: Ayyanthol, Thrissur. എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.  വിവരങ്ങൾക്ക്: 8943306379.
Reg No: 583

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പേര്: സബ്‌ന. വയസ്സ്: 18. ഉയരം: 5.6 അടി. വെളുത്ത നിറം. വിദ്യാഭ്യാസം: ഡിഗ്രി. സ്ഥലം: പട്ടാമ്പി, പാലക്കാട് ജില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9961787034.

Reg No: 584

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവതി. പേര്: JAYALAKSHMI. വയസ്സ്: 47. ഉയരം: 5.2. പുനർ വിവാഹം. രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം: +2, Hindi BA.സ്ഥലം: കൊല്ലം. ജോലി: HDFC Life. ബാധ്യതകളില്ലാത്ത ജോലിയുള്ളവരിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9400115429.

Reg No: 585

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

നായർ യുവാവ്. പേര്: SUBHASH. വയസ്സ്: 34. ഉയരം: 162. Star: Aswathi. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. സ്ഥലം: ഒറ്റപ്പാലം, അമ്പലപ്പാറ. ജോലി: ദുബൈയിൽ ഷോപ്പ് (ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ട്). ഡിമാന്റുകളില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9633092897.

Reg No: 586

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: ഷിബുനാഥ്. വയസ്സ്: 30. ഉയരം: 5.7. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. സ്ഥലം: കൊടുങ്ങല്ലൂർ, തൃശ്ശൂർ. ജോലി: കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഡിമാന്റുകളില്ല. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9846390789.

Reg No: 587

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ Orthodox യുവാവ്. പേര്: Anoop Koshy. വയസ്സ്: 40. പുനർ വിവാഹം. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. ITI. ജോലി: ഡ്രൈവർ (സ്വന്തം വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു). സ്ഥലം: ചെറിയനാട്, ആലപ്പുഴ ജില്ല. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9497820801.

Reg No: 588

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-വിശ്വകർമ്മ യുവാവ്. പേര്: VINESH .K.C. വയസ്സ്: 35. ഉയരം: 162cm. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. സ്ഥലം: കോതമംഗലം, എറണാകുളം. ജോലി: Carpenter and Driver (Auto, Car). അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസം സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9947870980.

Reg No: 589

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ LC യുവാവ്. പേര്: VINCENT (Vinu). വയസ്സ്: 34. ഉയരം: 5.6 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: 10th. സ്ഥലം: Eramalloor, Cherthala, Alappuzha. ജോലി: Tiles Contractor. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9746299180.

Reg No: 590

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

സുന്നി യുവതി. വയസ്സ്: 32. ഉയരം: 5 അടി. വെളുപ്പിനോട് ചേർന്ന ഇരുനിറം. പുനർ വിവാഹം. കുട്ടികളില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. Middle Class Family. സ്ഥലം: ഇരിട്ടി, കണ്ണൂർ. 33-42നും ഇടയിലുള്ള നിലവിൽ ഭാര്യമാർ ഇല്ലാത്ത കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലക്കാർ ബന്ധപ്പെടുക. നിലവിൽ ഭാര്യ ഉള്ളവർ വിളിക്കരുത്. വിവരങ്ങൾക്ക്: +916235138173.

Reg No: 591

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: REVATHY. R.S. ജാതി: Hindu, Karuva (nobar). വയസ്സ്: 25. വിദ്യാഭ്യാസം: MSc Chemistry. സ്ഥലം: തിരുവനന്തപുരം. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9895991273 (Father-No whatsapp).

Reg No: 592

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു യുവതി. പേര്: SIJI RAJAN. വയസ്സ്: 47. ഉയരം: 150cm. വിദ്യാഭ്യാസം: High School. സ്ഥലം: കാഞ്ഞങ്ങാട്, കാസർകോട്. ജോലിയില്ല. പുനർ വിവാഹിതരെയും അല്ലാത്തവരെയും പരിഗണിക്കും. ജാതിയോ വിദ്യാഭ്യാസമോ പ്രശ്‌നമില്ല. ഡിമാന്റുകളില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8943311597.

Reg No: 593

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: വിനീഷ്. വയസ്സ്: 30. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. സ്ഥലം: മേലാറ്റൂർ, മലപ്പുറം. ജോലി: കോൺട്രാക്ടർ. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 90486 40307.

Reg No: 594

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC SC യുവാവ്. പേര്: TONY JOSE. വയസ്സ്: 42. ഉയരം: 5.5. Weight: 63kg. ജോലി: Graphic Designer and Editor. സ്ഥലം: Nettithozhu, Idukki. വിദ്യാഭ്യാസം: BCP – Bachelor in Computer Programming. Advanced Diploma in Computer Application. Ayurveda Massage Therapy, Spa, Architectural Designer. എസ് എസ് എൽ സിയോ അതിനു മുകളിലോ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻസിലെ ഏത് വിഭാഗവും പരിഗണിക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7510910131.

Reg No: 595

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു ഈഴവ (Thandan) യുവാവ്. പേര്: SURESHKUMAR. P. വയസ്സ്: 32. ഉയരം: 172cm. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. സ്ഥലം: പാലക്കാട്. ജോലി: Technician (FOC). അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം ഏതായാലും പ്രശ്‌നമില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 6282856195.

Reg No: 596

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ LC യുവാവ്. പേര്: JOSGEORGE. വയസ്സ്: 33. വിദ്യാഭ്യാസം: Hotel Management. സ്ഥലം: നോർത്ത് പറവൂർ, എറണാകുളം ജില്ല. ജോലി: മൊബൈൽ ഷോപ്പ്. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 96564 54121.

Reg No: 597

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

നായർ യുവാവ്. പേര്: K. SAROOSH. വയസ്സ്: 36. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. സ്ഥലം: കൊയിലാണ്ടി, കോഴിക്കോട്. ജോലി: സ്വന്തം ബേക്കറി, എറണാകുളം. 30നും 35നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള നല്ല ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികം, Cast പ്രശ്‌നമില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 98469 18658. 63799 65446.

Reg No: 598

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: SANOJ. വയസ്സ്: 30. നക്ഷത്രം: പൂയം. ജോലി: ദുബൈയിൽ കമ്പനി ഡ്രൈവർ. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9961915842.

Reg No: 599

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി, വയസ്സ്: 30, ഉയരം: 152, പുനർ വിവാഹം, ബാധ്യതകൾ ഇല്ല, വിദ്യാഭ്യാസം: ഡിഗ്രി. ജോലി: എക്കൗഡിംഗ്, സ്ഥലം: വടകര. സംസാരത്തിന് ചെറുതായി വൈകല്യമുണ്ട്. അനുയോജ്യരായ വരൻമാരെത്തേടുന്നു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ളവർ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക. ഫോൺ: 9745985330, 94009 37178.

Reg No: 600

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവതി. പേര്: പൂജ. വയസ്സ്: 22. ഉയരം: 5.4 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: BSc. PSc doing. Star: രോഹിണി. സ്ഥലം: എറണാകുളം, പറവൂർ. ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാർക്ക് മുൻഗണന. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9961884011.

Reg No: 601

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ Jacobite യുവാവ്. പേര്: LIJO (Mathew John). വയസ്സ്: 29. ഉയരം: 176cm. വിദ്യാഭ്യാസം: BA. സ്ഥലം: കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. ജോലി: hindustan unilever sales executive (erumely area) in 4 years. വിവരങ്ങൾക്ക്: 6282241591.

Reg No: 602

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: SMRISH. വയസ്സ്: 32. ഉയരം: 5.3 അടി. Weight: 56kg. സ്ഥലം: വടക്കാഞ്ചേരി, പാലക്കാട്. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് മുൻഗണന. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8892149585.

Reg No: 603

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം സുന്നി യുവാവ്. പേര്: അലി. വയസ്സ്: 35. മലപ്പുറം ജില്ല. പുനർ വിവാഹം. ജോലി: യു എ ഇയിൽ ബിസിനസ്സ്. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാന്റുകളില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8686555515.

Reg No: 604

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-തിയ്യ യുവാവ്. പേര്: സുമേഷ് എം. വയസ്സ്: 32. ഉയരം: 172cm. വിദ്യാഭ്യാസം: Degree. ജോലി: ഇന്റീരിയൽ. സ്ഥലം: കാരാട്, മലപ്പുറം ജില്ല. സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9349413926.

Reg No: 605

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

തിയ്യ യുവാവ്. പേര്: ഗിരീഷ്. വയസ്സ്: 45. ഉയരം: 162cm. പുനർ വിവാഹം. വിദ്യാഭ്യാസം: Degree. സ്ഥലം: കോഴിക്കോട്. ജോലി: ബിസിനസ്സ്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9846890017.

Reg No: 606

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-മണ്ണാൻ യുവതി. പേര്: സുമ ദേവി. വയസ്സ്: 36. പുനർ വിവാഹം. ചെറിയ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. ഭർത്താവ് മരിച്ചു. ഉയരം: 5 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. സ്ഥലം: തിരൂർ, മലപ്പുറം ജില്ല. ജോലി: ബേങ്കിൽ. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9544690843.

Reg No: 607

17.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

16.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

15.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

14.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

13.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

12.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

11.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

10.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

09.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

08.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

07.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

06.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

05.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

04.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

03.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

02.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

01.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

31.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

30.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

29.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

28.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

27.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

26.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

metrojournalmatrimonyNishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *