വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ

മെട്രോ ജേണൽ മാട്രിമോണിയലിലേക്ക് വന്ന വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകളാണ് ചുവടെ. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോസലുകൾ അയക്കാം.

ഈ മാട്രിമോണിയലിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും പെൺകുട്ടികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും. 

അതിനായി താഴെയുള്ള വാട്‌സാപ്പ് ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്‌ വാട്‌സാപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടുക…

whatsapp NEW

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-വിശ്വകർമ്മ യുവാവ്. പേര്: രാമകൃഷ്ണൻ വി. വയസ്സ്: 36 വയസ്സ്. ഉയരം: 167cm. വിദ്യാഭ്യാസം: Btech with Journalism. സ്ഥലം: മാവേലിക്കര, ആലപ്പുഴ. വിവരങ്ങൾക്ക്: 85908 40074 (brother Rajesh), 9947107981Ram.

Reg No: 698

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവാവ്. പേര്: രാജേഷ് എം. വയസ്സ്: 29. ഉയരം: 159cm. വിദ്യാഭ്യാസം: Plustwo. ജോലി: ഇന്റീരിയൽ. സ്ഥലം: പാലക്കാട്. ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8606855724.

Reg No: 696

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Christian Orthodox യുവാവ്. പേര്: LIJO VARGHESE. വയസ്സ്: 40. ഉയരം: 5.8 അടി. സ്ഥലം: കട്ടപ്പന, ഇടുക്കി ജില്ല. ജോലി: Auto Electrical & Battery Shop. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9495506573, 8157934340.

Reg No: 697

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-ഈഴവ യുവാവ്. ബിബിൻ കെ രാജ്. വയസ്സ്: 30. ഉയരം: 5.2 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: ITC. ജോലി: ഡ്രൈവർ. സ്ഥലം: Koruthod, Kottayam. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8113811117.

Reg No: 699

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പേര്: അമീറ. വയസ്സ്: 27. ഉയരം: 168cm. വെളുത്ത നിറം. വിദ്യാഭ്യാസം: ബി എ, ബി എഡ്, എം എ, സെറ്റ് (ഇംഗ്ലീഷ്). ജോലി: ടീച്ചർ (താത്കാലികം). സ്ഥലം: ചേറൂർ, അടിവാരം. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ദീനീ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ളവർ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9895264922.

Reg No: 700

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-തിയ്യ യുവാവ്. പേര്: SHIMJITH. വയസ്സ്: 36. ഉയരം: 170cm. Weight: 69kg. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC, Open Degree (failed). സ്ഥലം: west hill, കോഴിക്കോട്. ജോലി: chits Co. (p). Ltd. Staff. Cast and Religion royal (British) (rich). I’m accepting 2nd marriage. I am a royal l don’t want to divers to husband. I take married to the lady. The lady got diverse. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9611409504.

Reg No: 701

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: JOSHI GEORGE. സ്ഥലം: Avalookunnu, Alappuzha. വയസ്സ്: 39. വിദ്യാഭ്യാസം: BCom, Tally, DMCA. ജോലി: MANAGING DIRECTOR: TIPS PSC ACADEMY & BANKERS ACADEMY, ACCOUNTANT, MANAGING PARTNER IN  ICMA ACADEMY (TCR). അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9446833770, 9142141102.

Reg No: 702

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: സതീഷ് കുമാർ. വയസ്സ്: 29. ജാതി: ഹിന്ദു SC കണക്കൻ. ഉയരം: 5.30 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. ജോലി: ടാക്‌സി ഡ്രൈവർ. സ്ഥലം: പുളിക്കൽ, മലപ്പുറം. ഡിമാന്റുകളില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7907531353.

Reg No: 703

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ LC യുവാവ്. പേര്: ALEX .J. വയസ്സ്: 30. ഉയരം: 5.2 അടി. Weight: 67kg. വിദ്യാഭ്യാസം: Bsc, Nurse. ജോലി: Nurse working in Trivandrum Al Arif Hospital. സ്ഥലം: നയ്യാറ്റിൻകര, തിരുവനന്തപുരം.  വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 90374 58420.

Reg No: 704

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പേര്: ഹഫ്‌സത്ത്. വയസ്സ്: 25. ഉയരം: 5 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: ഡിഗ്രി, BA. സ്ഥലം: പട്ടാമ്പി, പാലക്കാട്. ജോലി: ലൈബ്രേറിയൻ. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9747468227, 9656468227.

Reg No: 705

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-വിശ്വകർമ്മ (Black smith). യുവാവ്. പേര്: RAJESH. MB. വയസ്സ്: 36. നക്ഷത്രം: മൂലം. പുനർ വിവാഹം. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. സ്ഥലം: കുന്ദുംകുളം, തൃശ്ശൂർ. 26നും 31നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പ്ലസ്ടു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വിശ്വകർമ്മ ജാതിയിൽപെട്ടവർ ബന്ധപ്പെടുക. സാമ്പത്തികം പ്രശ്‌നമില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9495332825.

Reg No: 707

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: ANEESH JOCOB. വയസ്സ്: 32. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC, PLUSTWO and Diploma in Mechanical. ജോലി: Mechanical Technician in Qatar HMC. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9744476458, MY WATSUP: 8593974806.

Reg No: 708

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: HAREESH PAPPAN. ജാതി: വെളുത്തേടത്ത് നായർ. വയസ്സ്: 35. സ്ഥലം: കാഞ്ഞങ്ങാട്, കാസർകോട്. ജോലി: സെയിൽസ് ഓഫീസർ (കൈരളി സ്റ്റീൽ). നക്ഷത്രം: ചതയം. വിദ്യാഭ്യാസം: ITI Diploma. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 96453 33345.

Reg No: 709

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: DEVADASAN. T. ജാതി: SC, PARAYAN. വയസ്സ്: 37. Star: Uthram. ഉയരം: 165 cm. Weight: 47kg. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC (Pass). ജോലി: Construction work. വിവരങ്ങൾക്ക്:  9539679686.

Reg No: 710

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം സുന്നി യുവാവ്. പേര്: അബ്ദുൽ ജലീൽ. വയസ്സ്: 26. ഉയരം: 5.30 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: Plustwo. സ്ഥലം: ചുങ്കത്തറ, മലപ്പുറം. ജോലി: ദുബൈയിൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9846205461.

Reg No: 711

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം യുവതി. പേര്: ഷാജിത. വയസ്സ്: 32. ഉയരം: 5.4 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. സ്ഥലം: ഗുരുവായൂർ, തൃശ്ശൂർ. ഡിമാന്റുകളില്ല. പുനർവിവാഹവും പരിഗണിക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7306898373.

Reg No: 712

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു തിയ്യ യുവതി. ABHISWETHA. വയസ്സ്: 24. ഉയരം: 169cm. സുന്ദരി. വിദ്യാഭ്യാസം: MSc Conputer Science (Cusat 175). 30 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽസായ യുവാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9495644991.

Reg No: 713

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു, ഈഴവ യുവാവ്. പേര്:VISEEJ. N.V. വയസ്സ്: 31. ഉയരം: 5.5അടി. Star: മൂലം. സ്ഥലം: Varndarappilly, തൃശ്ശൂർ. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9961916110, 9961943276.

Reg No: 714

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു, നായർ (നമ്പ്യാർ) യുവാവ്. പേര്: SURESHKUMAR VO. വയസ്സ്: 32. ഉയരം: 166cm. വിദ്യാഭ്യാസം: MCom (PG). സ്ഥലം: കണ്ണൂർ. ജോലി: Medical Rep. &  Medical wholesale distribution. കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Qulification: Plustwo, Degree & above. വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 94963 60332.

Reg No: 715

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-നായർ യുവാവ്. പേര്: RAHUL R. വയസ്സ്: 24. ഉയരം: 163. വിദ്യാഭ്യാസം: Diploma. സ്ഥലം: ആലുവ, എറണാകുളം. ജോലി: Technician (UAE). വിവരങ്ങൾക്ക്: 971528583341, What’s up no: 917306650553.

Reg No: 716

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ക്രിസ്ത്യൻ മാർത്തോമ യുവാവ്. പേര്: BONEY VARGHESE THOMAS. വയസ്സ്: 35. ഉയരം: 175cm. സ്ഥലം: POOZHIKUNNU, PATHANAMTHITTA. വിദ്യാഭ്യാസം: +2, DMRT, BSc, MLT. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9495005003.

Reg No: 717

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

നായർ യുവാവ്. പേര്: അഖിലേഷ്. വയസ്സ്: 28. ഉയരം: 160cm. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. സ്ഥലം: കൊയിലാണ്ടി, പൂക്കാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ല. ജോലി: ഗുജറാത്തിൽ ബിസിനസ്സ്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9687534141.

Reg No: 718

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ഹിന്ദു-പുലയ യുവതി. പേര്: SUKANYA. വയസ്സ്: 23 വയസ്സ്. വിദ്യാഭ്യാസം: Draughtsman Civil (ITI). സ്ഥലം: മണ്ണമംഗലം, തൃശ്ശൂർ. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9562726547.

Reg No: 719

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

പേര്: ആഇശ. വയസ്സ്: 25. സ്ഥലം: മലപ്പുറം പരപ്പനങ്ങാടി. ഇരുനിറം. സാമ്പത്തികം കുറവ്. മദ്രസ: 9. സ്‌കൂൾ: +2. സാമ്പത്തികം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. രണ്ടാം വിവാഹം താല്പര്യമില്ല: വാട്‌സ്ആപ്പ്: 7034889614.

Reg No: 720

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

മുസ്ലിം സുന്നി യുവതി. പേര്: തൻസീമ. വയസ്സ്: 29. ഉയരം: 153. ആദ്യ വിവാഹം. ഇരുനിറം. വിദ്യാഭ്യാസം: Paramedical & Fashion designing. സ്ഥലം: തൂവൂർ. ജില്ല: മലപ്പുറം. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവർ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9048236321.

Reg No: 721

21.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

19.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

18.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

17.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

16.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

15.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

14.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

13.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

12.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

11.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

10.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

09.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

08.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

07.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

06.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

05.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

04.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

03.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

02.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

01.08.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

31.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

30.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

29.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

28.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

27.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

26.07.2020 ന് വന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ

metrojournalmatrimonyNishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *