തീവണ്ടിയുടെയും കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗിന്റെയും വ്യാജപതിപ്പുകൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ

  • 10
    Shares

പുതിയ മലയാള സിനിമകളായ തീവണ്ടിയുടെയും കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗിന്റെയും വ്യാജപതിപ്പുകൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. തമിൾ റോക്കേഴ്‌സിലാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ വ്യാജപതിപ്പുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമാതാക്കൾ ഡിജിപി ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റക്ക് പരാതി നൽകി. ആന്റി പൈറസി സെൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സാധാരണയായി തമിഴ്, ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങളുടെ വ്യാജ പതിപ്പുകളാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളത്. എന്നാൽ രണ്ട് മലയാള സിനിമകളുടെ പതിപ്പുകൾ അടുത്തിടെ ഇന്റർനെറ്റിൽ എത്തിയത് സിനിമാ നിർമാതാക്കളെ അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *