ജീവനക്കാർക്ക് ബെൻസ് കാർ; വജ്രവ്യാപാരി സവ്ജി ധൊലാക്കിയ വീണ്ടും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു

  • 88
    Shares

ജീവനക്കാർക്ക് വാരിക്കോരി പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ പ്രസിദ്ധനാണ് സൂറത്തിലെ സവ്ജി ധൊലാക്കിയ എന്ന വജ്രവ്യാപാരി. കഴിഞ്ഞ വർം 1200 ജീവനക്കാർക്ക് ഡറ്റ്‌സൺ റെഡിഗോ കാർ നൽകി ഞെട്ടിച്ച സവ്ജി ഇത്തവണ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയത് മേഴ്‌സിഡസ് ബെൻസ് കാറുകളാണ്.

ഒരു കോടി രൂപ വില വരുന്ന ബെൻസ് ജിഎൽഎസ് എസ് യു വിയാണ് മൂന്ന് ജീവനക്കാർക്കായി സവ്ജി നൽകിയത്. കമ്പനിയിൽ 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് ഈ മൂന്ന് ജീവനക്കാരും. മൂന്ന് ജീവനക്കാരും അവരുടെ കൗമാര പ്രായത്തിലാണ് തന്റെ കമ്പനിയിൽ ചേർന്നതെന്നും ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും തന്റെ കമ്പനിക്കായാണ് ജീവിച്ചതെന്നും സവ്ജി പറയുന്നു.

ജോലിയിലെ ആത്മാർഥത കണക്കാക്കി ജീവനക്കാർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയെന്നതാണ് സവ്ജിയുടെ പ്രത്യേകത. കഴിഞ്ഞ വർഷം ദീപാവലിക്ക് ജീവനക്കാർക്കായി 51 കോടി രൂപയാണ് ബോണസായി നൽകിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *