അമേരിക്കൻ ഭീഷണി തള്ളി; ഇന്ത്യയും റഷ്യയും മിസൈൽ പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു

  • 6
    Shares

ഇന്ത്യയും റഷ്യയും എസ്-400 മിസൈൽ പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. 40,000 കോടി രൂപയുടെതാണ് കരാർ. അമേരിക്കൻ ഉപരോധ ഭീഷണി തള്ളിയാണ് ഇന്ത്യ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

കരാർപ്രകാരം റഷ്യയിൽ നിന്ന് നാല് മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഇന്ത്യ വാങ്ങും. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന മിസൈലുകൾ, യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, ഡ്രോണുകൾ എന്നിവയെ 380 കിലോമീറ്റർ അകലെ വെച്ച് തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

ബഹിരാകാശത്തെ സഹകരണത്തിനുള്ള കരാറും ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈബീരിയയിൽ ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *