അത് മറ്റൊരു തള്ളായിരുന്നു; തന്റെ ഭരണത്തിൽ 35 വിമാനത്താവളം നിർമിച്ചെന്ന മോദി വാദം തെറ്റ്

  • 23
    Shares

കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടെ തന്റെ ഭരണകാലത്ത് രാജ്യത്ത് 35 വിമാനത്താവളങ്ങൾ നിർമിച്ചുവെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വാദം മറ്റൊരു കള്ളമെന്ന് തെളിയുന്നു. സിക്കിമിലെ പുതിയ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. 2014 വരെ രാജ്യത്ത് 65 വിമാനത്താവളങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉദ്്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് 100ാമത്തെ വിമാനത്താവളമാണെന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ അവകാശവാദം.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വലിയ കാര്യത്തിൽ ഇത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടെ 35 വിമാനത്താവളങ്ങൾ നിർമിച്ചതായും ട്വീറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ 2014ൽ തന്നെ രാജ്യത്ത് 94 വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നതാണ് സത്യം. ഇവയിൽ 33 എണ്ണത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സർവീസ് ആരംഭിക്കുക മാത്രമാണ് മോദി ഭരണകാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *