ക്വിന്റ് ന്യൂസ് പോർട്ടൽ ഉടമയുടെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലും റെയ്ഡ്

  • 4
    Shares

പ്രമുഖ വാർത്ത പോർട്ടലായ ക്വിന്റിന്റെ സ്ഥാപകനും മാധ്യമ മുതലാളിയുമായ രാഘവ് ബാലിന്റെ വീട്ടിലും ക്വിന്റ് ഓഫീസിലും നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മിന്നൽ റെയ്ഡ്. നികുതി വെട്ടിപ്പുമായി ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് റെയ്ത്.

ക്വിന്റ്, നെറ്റ് വർക്ക് 18 എന്നീ മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപകനാണ് രാഘവ് ബാൽ. മുകേഷ് അംബാനിയിൽ നിന്നും ന്യൂസ് 18 ചാനൽ ശൃംഖല ഒന്നാകെ അദ്ദേഹം വാങ്ങിയിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *