സുപ്രധാന കേസുകളിൽ ഇനി തത്സമയ സംപ്രേഷണം: സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതി

  • 8
    Shares

സുപ്രധാന കേസുകളിലെ സുപ്രീം കോടതി നടപടികൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതി. ഇതിനാവശ്യമായ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ രജിസ്ട്രാർക്ക് കോടതി നിർദേശം നൽകി.

തത്സമയ സംപ്രേഷണം ജുഡീഷ്യറിയിലെ സുതാര്യത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇതിനായി ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. സൂര്യപ്രകാശമാണ് ഏറ്റവും നല്ല അണുനാശിനിയെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു

കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാൽ പൊതുജനത്തിന് അവകാശമുണ്ട്. തത്സമയ സംപ്രേഷണം വിദ്യാർഥിനകൾക്ക് പഠനത്തിന് സഹായകരമാകുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *