ഹിപ്പോപൊട്ടോമോൺസ്‌ട്രോസെസ്‌ക്യുപെഡലിയോഫോബിയ; തരൂരിനെ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയുമില്ല

  • 14
    Shares

ഉച്ചരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത മറ്റൊരു വാക്കുമായി ശശി തരൂർ എം പി. ബുധനാഴ്ച ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ഫ്‌ളോക്‌സിനോസിനിഹിലിപിലിഫിക്കേഷൻ എന്ന വാക്കിനോടുള്ള ഭയത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഹിപ്പോപൊട്ടോമോൺസ്‌ട്രോസെസ്‌ക്യുപെഡലിയോഫോബിയ എന്ന പുതിയ വാക്ക് തരൂർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വലിയ വാക്കുകളോടുള്ള ഭയമെന്നാണ് പുതിയ വാക്കിന്റെ അർഥം. ഇത്തവണ വാക്കിന്റെ അർഥം കൂടി തരൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഡിക്ഷണറികൾ തപ്പി നടക്കേണ്ടി വന്നില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *