കഞ്ചിക്കോടിന് കോച്ച് ഫാക്ടറി ഇല്ല; രാജ്യത്ത് ഇനിയൊരു കോച്ച് ഫാക്ടറി ആവശ്യമില്ല

കഞ്ചിക്കോട് കോച്ച് ഫാക്ടറിയുടെ കാര്യത്തിൽ ലക്കം മറിഞ്ഞ് കേന്ദ്രസർക്കാർ. പാലക്കാട് ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് ഇനിയൊരു കോച്ച് ഫാക്ടറി ആവശ്യമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി ലോക്‌സഭയിൽ അറിയിച്ചു. എംപിമാരായ

Read more

കേന്ദ്രത്തിന് കേരളത്തോട് കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത വിവേചനം; ശത്രുതാപരമായ നിലപാട് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി

36 വർഷത്തെ വാഗ്ദാന ലംഘനമാണ് കഞ്ചിക്കോട് കോച്ച് ഫാക്ടറിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേരളത്തോടും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടും ബിജെപി സർക്കാർ തുടരുന്ന ശത്രുതാപരമായ നിലപാട് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും

Read more

കഞ്ചിക്കോട് കോച്ച് ഫാക്ടറി: റെയിൽവേ ഭവന് മുന്നിൽ എൽഡിഎഫ് എംപിമാരുടെ ധർണ

പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് കോച്ച് ഫാക്ടറിക്കായി എൽ ഡി എഫ് എംപിമാർ ഡൽഹിയിൽ റെയിൽവേ ഭവന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പദ്ധതി

Read more