കീഴാറ്റൂർ ബൈപാസ്: കേന്ദ്രം റോഡ് വികസനത്തിന് തുരങ്കം വെക്കുന്നു; മലയാളി മന്ത്രിയും കൂട്ടുനിന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

കീഴാറ്റൂർ ബൈപാസ് വിഷയത്തിൽ സമരക്കാരുമായി മാത്രം ചർച്ച നടത്തിയ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മുഖ്യന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അറിയിക്കാതെ സമരക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തിയത്

Read more

കീഴാറ്റൂർ ബൈപാസ്; ബദൽ സാധ്യതകൾ തേടാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനം

കീഴാറ്റൂരിൽ ബൈപ്പാസിന് ബദൽ സാധ്യതകൾ തേടാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനം. ഇതിനായുള്ള പഠനത്തിന് പ്രത്യേക സാങ്കേതിക സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്ഗരി

Read more

കീഴാറ്റൂരിൽ വയൽ നികത്തി ബൈപാസ് നിർമിക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി വനം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട്

കീഴാറ്റൂരിൽ വയൽ നികത്തി ബൈപാസ് നിർമിക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. വയലുകൾ പരമാവധി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും റോഡിനായി മറ്റുപല വഴികൾ ആലോചിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സമരക്കാരുടെ

Read more