നടുറോഡിൽ കീ കീ ചലഞ്ചുമായി ഫ്രീക്കൻ, തൂക്കിയെടുത്ത് പോലീസ്; ട്രോൾ വീഡിയോയുമായി കേരളാ പോലീസ്

അപകടം നിറഞ്ഞ കീ കീ ചലഞ്ചിനെതിരെ ബോധവത്കരണവുമായി ട്രോൾ വീഡിയോ ഇറക്കി കേരളാ പോലീസ്. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറിൽ നിന്നും ചാടിയിറങ്ങി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കീ കീ ചലഞ്ച്.

Read more