കേന്ദ്രം കരാറിലേർപ്പെട്ടു; ഡൽഹിയിലെ കർഷക സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു

നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ വികലമായ കാർഷിക നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡൽഹിയിലേക്ക് കർഷകർ നടത്തിയ മാർച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഭാരതിയ കിസാൻ യൂനിയൻ നടത്തിയ കിസാൻ ക്രാന്തി പദയാത്രയാണ് ഡൽഹി കിസാൻ

Read more