രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ മുംബൈയിൽ ജെല്ലി ഫിഷിന്റെ ആക്രമണത്തിനിരയായത് 150 പേർ

മുംബൈയിൽ ജെല്ലി ഫിഷിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ 150 പേർക്ക് പരുക്ക്. ബ്ലൂ ബോട്ടിൽ ജെല്ലി ഫിഷുകളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. മൺസൂൺ പകുതിയെത്തുമ്പോൾ ജെല്ലി ഫിഷുകൾ മുംബൈ തീരത്ത് എത്തുന്നത്

Read more