മണിച്ചെയിൻ തട്ടിപ്പുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് യുവാക്കളെ; മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരളാ പോലീസ്

മണിച്ചെയിൻ തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദേശിച്ച് കേരളാ പോലീസ്. ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴിയാണ് കേരളാ പോലീസ് ഈ നിർദേശം നൽകുന്നത്. ഇത്തരം കമ്പനികൾ കൂടുതലായും ലക്ഷ്യം

Read more